Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
456 lần
325 lần
355 lần
125 lần
755 lần
164 lần
564 lần
094 lần
584 lần
504 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
359 lần
758 lần
978 lần
078 lần
327 lần
917 lần
477 lần
167 lần
456 lần
406 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3212 lần
3512 lần
0712 lần
9111 lần
1610 lần
9710 lần
4210 lần
4010 lần
759 lần
789 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4523/07(1) 30/07(3) 06/08(1) 13/08(1)
4226/03(1) 02/04(1) 09/04(1) 16/04(1)
7623/04(1) 30/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
1602/04(1) 09/04(1) 16/04(1)
6202/04(1) 09/04(1) 16/04(1)
9327/08(1) 03/09(1) 10/09(1)
2425/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
8512/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
4019/02(1) 26/02(1) 05/03(1)
8323/04(1) 30/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 185 ngày 18-06-2019
69 163 ngày 27-08-2019
41 154 ngày 30-07-2019
14 152 ngày 06-08-2019
22 151 ngày 25-06-2019
99 149 ngày 10-09-2019
36 139 ngày 03-09-2019
63 136 ngày 02-07-2019
39 135 ngày 02-07-2019
46 135 ngày 07-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia