Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
077 lần
916 lần
745 lần
425 lần
334 lần
444 lần
164 lần
764 lần
623 lần
993 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
329 lần
078 lần
788 lần
428 lần
407 lần
167 lần
666 lần
856 lần
576 lần
916 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3513 lần
3211 lần
4211 lần
7810 lần
579 lần
079 lần
879 lần
179 lần
859 lần
108 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8018/12(1) 25/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
4226/03(1) 02/04(1) 09/04(1) 16/04(1)
6730/10(1) 06/11(1) 13/11(1) 20/11(1)
7623/04(1) 30/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
3511/12(1) 18/12(1) 25/12(2) 01/01(1)
6202/04(1) 09/04(1) 16/04(1)
8322/01(1) 29/01(1) 05/02(1)
8512/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
4827/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
4019/02(1) 26/02(1) 05/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 172 ngày 21-05-2019
45 169 ngày 20-11-2018
82 151 ngày 08-01-2019
91 150 ngày 21-05-2019
35 141 ngày 23-04-2019
08 139 ngày 05-03-2019
83 138 ngày 30-04-2019
94 138 ngày 21-05-2019
41 138 ngày 21-05-2019
14 135 ngày 30-04-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia