Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
356 lần
325 lần
805 lần
855 lần
035 lần
435 lần
234 lần
214 lần
094 lần
194 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
359 lần
158 lần
808 lần
327 lần
927 lần
317 lần
097 lần
037 lần
966 lần
796 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3512 lần
1511 lần
0911 lần
3210 lần
8010 lần
0310 lần
959 lần
789 lần
089 lần
169 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3511/12(1) 18/12(1) 25/12(2) 01/01(1)
8018/12(1) 25/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
6730/10(1) 06/11(1) 13/11(1) 20/11(1)
7909/10(1) 16/10(1) 23/10(1)
5131/07(1) 07/08(2) 14/08(1)
3928/08(1) 04/09(1) 11/09(1)
0228/08(1) 04/09(1) 11/09(1)
0307/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
8322/01(1) 29/01(1) 05/02(1)
4827/11(1) 04/12(1) 11/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 273 ngày 05-02-2019
72 259 ngày 29-01-2019
06 246 ngày 16-10-2018
38 241 ngày 11-12-2018
88 240 ngày 13-11-2018
26 237 ngày 02-10-2018
34 236 ngày 22-01-2019
11 230 ngày 13-11-2018
42 228 ngày 05-02-2019
63 226 ngày 11-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia