Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
186 lần
816 lần
465 lần
045 lần
254 lần
914 lần
954 lần
214 lần
143 lần
273 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
188 lần
888 lần
808 lần
957 lần
997 lần
607 lần
047 lần
467 lần
146 lần
076 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4612 lần
0411 lần
6810 lần
8510 lần
189 lần
449 lần
269 lần
809 lần
609 lần
879 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8105/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(2)
3607/12(1) 14/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
9112/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
5318/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
8822/02(1) 01/03(2) 08/03(1)
6828/12(1) 04/01(1) 11/01(1)
0410/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
3225/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
0718/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
1422/03(1) 29/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
83 138 ngày 24-05-2019
94 138 ngày 17-05-2019
14 135 ngày 26-04-2019
23 133 ngày 11-01-2019
36 133 ngày 10-05-2019
46 122 ngày 24-05-2019
39 120 ngày 10-05-2019
12 117 ngày 30-11-2018
69 113 ngày 18-01-2019
68 112 ngày 03-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia