Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
886 lần
685 lần
805 lần
074 lần
634 lần
844 lần
604 lần
574 lần
264 lần
994 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
689 lần
268 lần
467 lần
577 lần
857 lần
046 lần
726 lần
286 lần
876 lần
086 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2610 lần
9510 lần
3610 lần
089 lần
889 lần
609 lần
579 lần
069 lần
689 lần
408 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3607/12(1) 14/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
9521/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
0718/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
5117/08(1) 24/08(1) 31/08(1)
2219/10(1) 26/10(1) 02/11(1)
5919/10(1) 26/10(1) 02/11(1)
8822/02(1) 01/03(2) 08/03(1)
5318/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
3225/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
6828/12(1) 04/01(1) 11/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 134 ngày 19-10-2018
69 132 ngày 18-01-2019
40 124 ngày 08-02-2019
82 121 ngày 28-12-2018
01 120 ngày 04-01-2019
99 120 ngày 22-02-2019
21 113 ngày 04-01-2019
31 113 ngày 22-02-2019
46 112 ngày 15-02-2019
75 112 ngày 01-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia