Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
665 lần
265 lần
885 lần
634 lần
524 lần
324 lần
934 lần
204 lần
034 lần
914 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3211 lần
888 lần
937 lần
077 lần
716 lần
526 lần
206 lần
666 lần
166 lần
806 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3213 lần
8511 lần
3610 lần
8010 lần
089 lần
849 lần
469 lần
829 lần
079 lần
918 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3628/06(1) 05/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
6620/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
0202/08(1) 09/08(1) 16/08(1)
0505/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
9209/08(1) 16/08(1) 23/08(1)
5220/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
5702/08(1) 09/08(1) 16/08(1)
3219/07(2) 26/07(1) 02/08(1)
0410/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
9311/10(1) 18/10(1) 25/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
59 134 ngày 27-09-2019
94 132 ngày 15-11-2019
11 125 ngày 14-06-2019
83 125 ngày 24-05-2019
37 124 ngày 27-09-2019
25 121 ngày 20-09-2019
51 120 ngày 20-09-2019
87 120 ngày 25-10-2019
33 116 ngày 14-06-2019
44 115 ngày 24-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia