Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
366 lần
056 lần
825 lần
175 lần
085 lần
845 lần
804 lần
294 lần
214 lần
344 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
059 lần
368 lần
088 lần
807 lần
177 lần
187 lần
207 lần
827 lần
846 lần
076 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0512 lần
8010 lần
0410 lần
0810 lần
3610 lần
689 lần
189 lần
079 lần
999 lần
849 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3628/06(1) 05/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
8105/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(2)
9112/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
0718/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
0505/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
3331/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
6828/12(1) 04/01(1) 11/01(1)
8822/02(1) 01/03(2) 08/03(1)
0410/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
3225/01(1) 01/02(1) 08/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
23 146 ngày 05-07-2019
14 143 ngày 21-06-2019
99 134 ngày 12-07-2019
36 132 ngày 19-07-2019
46 130 ngày 07-06-2019
39 124 ngày 10-05-2019
70 122 ngày 26-04-2019
90 110 ngày 12-04-2019
17 110 ngày 12-07-2019
79 108 ngày 12-07-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia