Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
875 lần
685 lần
534 lần
404 lần
364 lần
324 lần
284 lần
084 lần
994 lần
164 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
268 lần
368 lần
857 lần
167 lần
876 lần
686 lần
976 lần
466 lần
566 lần
956 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0610 lần
8910 lần
3610 lần
959 lần
429 lần
629 lần
539 lần
859 lần
878 lần
268 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5110/08(1) 17/08(1) 24/08(1) 31/08(1)
3607/12(1) 14/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
2703/08(2) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
9521/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
6828/12(1) 04/01(1) 11/01(1)
0718/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
0603/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
5318/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
0927/07(2) 03/08(1) 10/08(1)
5919/10(1) 26/10(1) 02/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
34 236 ngày 11-01-2019
42 228 ngày 25-01-2019
04 219 ngày 28-12-2018
01 215 ngày 04-01-2019
28 214 ngày 18-01-2019
50 211 ngày 03-08-2018
31 211 ngày 23-11-2018
17 209 ngày 01-02-2019
22 208 ngày 14-12-2018
70 207 ngày 04-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia