Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
028 lần
955 lần
005 lần
405 lần
294 lần
374 lần
434 lần
784 lần
794 lần
284 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0210 lần
009 lần
438 lần
917 lần
597 lần
207 lần
956 lần
726 lần
296 lần
216 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2111 lần
4311 lần
0211 lần
6911 lần
9110 lần
6510 lần
0010 lần
1110 lần
399 lần
799 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8319/03(1) 26/03(1) 09/04(1) 16/04(1) 23/04(1)
8801/01(1) 08/01(1) 15/01(2) 22/01(1)
6520/11(1) 27/11(2) 04/12(1) 11/12(2)
9509/04(1) 16/04(1) 23/04(1)
2816/04(1) 23/04(2) 30/04(1)
2118/12(1) 25/12(1) 01/01(1)
7025/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
5529/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
3912/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
1527/11(1) 04/12(1) 11/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
03 146 ngày 09-04-2021
93 122 ngày 28-05-2021
48 121 ngày 26-03-2021
46 119 ngày 11-06-2021
54 118 ngày 30-04-2021
16 115 ngày 11-06-2021
28 114 ngày 30-04-2021
85 113 ngày 29-01-2021
23 106 ngày 18-06-2021
05 106 ngày 07-05-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia