Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
728 lần
065 lần
274 lần
324 lần
394 lần
304 lần
933 lần
783 lần
443 lần
213 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7211 lần
0610 lần
748 lần
937 lần
327 lần
277 lần
666 lần
996 lần
606 lần
506 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5013 lần
7212 lần
0612 lần
1010 lần
7410 lần
669 lần
539 lần
149 lần
759 lần
938 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5024/05(1) 31/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
2331/05(1) 07/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
6619/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
3227/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
0719/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
1924/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
1421/06(1) 28/06(1) 05/07(1)
6016/08(1) 23/08(1) 30/08(2)
9728/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
9306/09(1) 13/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
59 134 ngày 23-08-2019
94 132 ngày 15-11-2019
17 125 ngày 02-08-2019
11 125 ngày 01-11-2019
83 125 ngày 25-10-2019
37 124 ngày 13-09-2019
25 121 ngày 27-09-2019
51 120 ngày 30-08-2019
87 120 ngày 12-07-2019
33 116 ngày 18-10-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia