Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
606 lần
496 lần
135 lần
885 lần
784 lần
354 lần
374 lần
214 lần
663 lần
993 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
789 lần
499 lần
609 lần
417 lần
507 lần
067 lần
666 lần
056 lần
166 lần
626 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4912 lần
6211 lần
6011 lần
1611 lần
5910 lần
789 lần
509 lần
059 lần
279 lần
838 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6231/08(1) 07/09(1) 14/09(1)
0626/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
0521/12(1) 28/12(1) 04/01(1)
9030/11(1) 07/12(2) 14/12(1)
1610/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
5917/08(2) 24/08(1)
9907/09(1) 14/09(1)
5807/09(1) 14/09(1)
7419/10(1) 26/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 273 ngày 24-08-2018
72 259 ngày 14-12-2018
34 236 ngày 04-01-2019
42 228 ngày 08-02-2019
63 226 ngày 11-01-2019
04 219 ngày 04-01-2019
05 217 ngày 04-01-2019
01 215 ngày 21-12-2018
28 214 ngày 25-01-2019
31 211 ngày 09-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia