Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
667 lần
105 lần
255 lần
575 lần
535 lần
474 lần
774 lần
584 lần
034 lần
224 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
669 lần
638 lần
208 lần
537 lần
137 lần
607 lần
227 lần
916 lần
086 lần
646 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6612 lần
4911 lần
2210 lần
0610 lần
6010 lần
909 lần
259 lần
209 lần
139 lần
539 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6622/03(1) 29/03(1) 05/04(1) 12/04(2)
9030/11(1) 07/12(2) 14/12(1)
0626/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
0521/12(1) 28/12(1) 04/01(1)
6301/03(2) 08/03(1) 15/03(1)
0226/10(1) 02/11(1)
5629/03(1) 05/04(1)
6922/03(1) 29/03(1)
5004/01(1) 11/01(1)
5326/04(1) 03/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
83 138 ngày 12-04-2019
94 138 ngày 03-05-2019
41 138 ngày 01-02-2019
14 135 ngày 17-05-2019
36 133 ngày 10-05-2019
23 133 ngày 29-03-2019
30 128 ngày 05-04-2019
99 127 ngày 25-01-2019
50 125 ngày 24-05-2019
28 125 ngày 15-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia