Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
506 lần
106 lần
056 lần
756 lần
925 lần
795 lần
145 lần
195 lần
234 lần
873 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6610 lần
759 lần
109 lần
508 lần
058 lần
207 lần
577 lần
256 lần
536 lần
196 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6612 lần
5010 lần
0510 lần
7510 lần
139 lần
109 lần
639 lần
209 lần
228 lần
258 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2331/05(1) 07/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
5024/05(1) 31/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
6622/03(1) 29/03(1) 05/04(1) 12/04(2)
1421/06(1) 28/06(1) 05/07(1)
9728/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
6301/03(2) 08/03(1) 15/03(1)
1924/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0521/12(1) 28/12(1) 04/01(1)
3721/12(1) 28/12(1)
6922/03(1) 29/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
23 146 ngày 21-06-2019
14 143 ngày 19-07-2019
30 136 ngày 05-07-2019
99 134 ngày 12-07-2019
36 132 ngày 10-05-2019
12 130 ngày 07-06-2019
46 130 ngày 19-07-2019
39 124 ngày 14-06-2019
78 122 ngày 21-06-2019
70 122 ngày 31-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia