Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
646 lần
205 lần
605 lần
635 lần
914 lần
494 lần
944 lần
674 lần
134 lần
393 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4910 lần
068 lần
608 lần
647 lần
887 lần
907 lần
346 lần
376 lần
026 lần
136 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4913 lần
6012 lần
6410 lần
6310 lần
6210 lần
919 lần
509 lần
809 lần
069 lần
599 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9030/11(1) 07/12(2) 14/12(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
6301/03(2) 08/03(1) 15/03(1)
6231/08(1) 07/09(1) 14/09(1)
0521/12(1) 28/12(1) 04/01(1)
0626/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
6414/09(1) 21/09(1)
3428/12(1) 04/01(1)
5508/02(1) 15/02(1)
5917/08(2) 24/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 134 ngày 28-12-2018
35 134 ngày 04-01-2019
69 132 ngày 22-02-2019
41 131 ngày 01-02-2019
40 124 ngày 22-02-2019
82 121 ngày 15-03-2019
99 120 ngày 25-01-2019
01 120 ngày 22-02-2019
66 118 ngày 18-01-2019
43 116 ngày 25-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia