Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
765 lần
475 lần
295 lần
654 lần
324 lần
864 lần
584 lần
184 lần
624 lần
244 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
487 lần
847 lần
347 lần
867 lần
677 lần
656 lần
996 lần
246 lần
296 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5511 lần
8410 lần
999 lần
718 lần
248 lần
298 lần
188 lần
338 lần
028 lần
868 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3226/09(1) 28/09(1) 03/10(1)
3318/07(1) 20/07(1) 25/07(1)
5117/10(1) 19/10(1) 24/10(1)
5503/08(2) 08/08(1) 10/08(2)
4705/10(1) 10/10(1) 12/10(1)
8718/07(1) 20/07(1) 25/07(1)
9901/08(1) 03/08(1) 08/08(1)
3525/07(1) 27/07(1) 01/08(1)
8403/10(1) 05/10(2) 10/10(1)
6805/10(1) 10/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 141 ngày 26-10-2020
15 140 ngày 26-09-2020
49 136 ngày 19-10-2020
70 136 ngày 26-10-2020
32 134 ngày 19-10-2020
27 133 ngày 19-10-2020
71 132 ngày 19-10-2020
20 129 ngày 26-09-2020
08 129 ngày 26-10-2020
73 129 ngày 26-09-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia