Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
526 lần
985 lần
784 lần
024 lần
614 lần
724 lần
114 lần
154 lần
774 lần
284 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
529 lần
118 lần
878 lần
437 lần
197 lần
027 lần
947 lần
987 lần
157 lần
777 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7711 lần
5811 lần
5211 lần
4010 lần
8710 lần
8310 lần
3110 lần
699 lần
439 lần
789 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7728/03(1) 21/11(1) 28/11(1) 05/12(1)
5826/12(1) 02/01(1) 09/01(1) 16/01(1)
5224/04(1) 01/05(1) 08/05(1) 15/05(2)
1523/01(1) 30/01(1) 06/02(1)
0412/12(1) 19/12(1) 26/12(1)
1909/01(1) 16/01(1) 23/01(1)
4919/12(1) 26/12(1) 02/01(1)
9423/01(1) 30/01(1) 06/02(1)
9827/03(1) 03/04(1) 10/04(2)
6621/11(1) 28/11(1) 05/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
59 178 ngày 22-05-2022
52 160 ngày 15-05-2022
94 147 ngày 03-04-2022
60 146 ngày 10-04-2022
33 143 ngày 16-01-2022
49 141 ngày 01-05-2022
99 141 ngày 15-05-2022
54 132 ngày 19-12-2021
28 129 ngày 22-05-2022
56 129 ngày 15-05-2022

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia