Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
746 lần
305 lần
374 lần
084 lần
124 lần
784 lần
243 lần
223 lần
063 lần
953 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
749 lần
698 lần
568 lần
377 lần
787 lần
496 lần
866 lần
646 lần
956 lần
626 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7413 lần
6910 lần
1610 lần
1310 lần
3010 lần
5610 lần
689 lần
449 lần
079 lần
369 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6921/03(1) 28/03(1) 04/04(1) 11/04(1)
1403/01(1) 10/01(1) 17/01(1) 18/01(1)
4509/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
3020/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
5621/03(1) 28/03(2) 04/04(1)
7509/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
5718/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
0321/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
9931/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
7417/01(1) 18/01(1) 24/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
49 200 ngày 09-05-2021
59 170 ngày 30-05-2021
92 154 ngày 04-07-2021
07 150 ngày 13-06-2021
50 149 ngày 06-06-2021
23 148 ngày 27-06-2021
70 136 ngày 18-04-2021
42 135 ngày 30-05-2021
19 135 ngày 16-05-2021
16 132 ngày 04-07-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia