Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
715 lần
925 lần
665 lần
285 lần
215 lần
404 lần
964 lần
854 lần
884 lần
784 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
219 lần
668 lần
857 lần
277 lần
287 lần
717 lần
446 lần
966 lần
886 lần
656 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7112 lần
1811 lần
2110 lần
2810 lần
859 lần
669 lần
139 lần
199 lần
538 lần
658 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7104/10(1) 11/10(1) 18/10(1) 25/10(1)
9618/10(1) 25/10(1) 01/11(1) 08/11(1)
8511/10(2) 18/10(1) 25/10(1)
9225/10(1) 01/11(1) 08/11(1)
6615/11(1) 22/11(2) 29/11(1)
9710/05(1) 17/05(1) 24/05(2)
1914/06(1) 21/06(1) 28/06(1)
2725/10(1) 01/11(1) 08/11(1)
2801/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
1730/08(1) 06/09(1) 13/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
87 164 ngày 29-11-2020
46 151 ngày 12-07-2020
76 148 ngày 15-11-2020
49 143 ngày 11-10-2020
70 141 ngày 18-10-2020
58 135 ngày 01-11-2020
91 133 ngày 15-11-2020
59 131 ngày 25-10-2020
71 131 ngày 29-11-2020
27 130 ngày 08-11-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia