Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
536 lần
496 lần
946 lần
085 lần
204 lần
364 lần
674 lần
004 lần
274 lần
714 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
178 lần
948 lần
008 lần
828 lần
788 lần
537 lần
677 lần
497 lần
277 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1713 lần
8212 lần
1111 lần
769 lần
679 lần
949 lần
009 lần
279 lần
289 lần
569 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1708/06(1) 15/06(1) 22/06(1) 29/06(1)
0805/10(1) 12/10(1) 19/10(1) 26/10(1)
0629/06(1) 06/07(1) 13/07(1)
8231/08(1) 07/09(1) 14/09(1)
3605/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
0010/08(1) 17/08(1) 31/08(2)
6112/10(1) 19/10(1) 26/10(1)
3420/07(1) 27/07(1)
3319/10(1) 26/10(1)
3730/03(1) 27/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
50 30 ngày 18-05-2020
98 28 ngày 25-05-2020
26 22 ngày 25-05-2020
45 22 ngày 21-09-2020
85 21 ngày 29-06-2020
44 20 ngày 20-07-2020
90 19 ngày 03-08-2020
19 19 ngày 15-06-2020
69 19 ngày 20-07-2020
13 18 ngày 13-07-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia