Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
626 lần
036 lần
555 lần
105 lần
705 lần
174 lần
964 lần
994 lần
754 lần
164 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
709 lần
758 lần
968 lần
518 lần
267 lần
537 lần
397 lần
447 lần
377 lần
037 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9611 lần
7510 lần
7010 lần
269 lần
539 lần
999 lần
279 lần
329 lần
179 lần
628 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6202/05(1) 09/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
8201/11(1) 08/11(1) 15/11(1) 22/11(1)
2710/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
8309/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
4220/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
3924/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
9621/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
8418/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
7521/03(1) 28/03(1) 04/04(1)
0302/05(2) 09/05(1) 16/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
50 291 ngày 02-05-2019
97 264 ngày 07-03-2019
25 247 ngày 18-04-2019
06 245 ngày 20-12-2018
17 239 ngày 02-05-2019
67 233 ngày 23-05-2019
26 228 ngày 16-05-2019
52 226 ngày 28-02-2019
00 225 ngày 03-01-2019
37 218 ngày 16-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia