Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
297 lần
385 lần
764 lần
534 lần
004 lần
084 lần
884 lần
754 lần
494 lần
344 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1510 lần
519 lần
498 lần
528 lần
298 lần
228 lần
438 lần
758 lần
907 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1515 lần
3812 lần
5112 lần
7510 lần
5210 lần
9910 lần
0810 lần
769 lần
029 lần
579 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7514/01(1) 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1)
1517/12(1) 24/12(1) 31/12(2)
3805/11(1) 12/11(2) 19/11(1)
5804/03(1) 11/03(1) 18/03(1)
2221/01(1) 22/01(1) 28/01(1)
5322/10(1) 29/10(1) 05/11(1)
0811/03(1) 18/03(1) 25/03(1)
2614/01(1) 21/01(1) 22/01(1)
9824/12(1) 31/12(1) 07/01(1)
5714/01(1) 21/01(1) 22/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
26 256 ngày 22-01-2021
29 244 ngày 01-04-2021
35 241 ngày 08-04-2021
05 241 ngày 14-01-2021
25 241 ngày 18-02-2021
06 236 ngày 14-01-2021
14 232 ngày 01-04-2021
56 231 ngày 08-10-2020
01 231 ngày 11-02-2021
07 230 ngày 01-04-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia