Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
517 lần
396 lần
446 lần
535 lần
265 lần
374 lần
564 lần
504 lần
184 lần
354 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
568 lần
537 lần
967 lần
267 lần
517 lần
617 lần
447 lần
396 lần
356 lần
026 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6112 lần
9612 lần
5112 lần
5611 lần
9910 lần
0210 lần
539 lần
909 lần
449 lần
819 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8201/11(1) 08/11(1) 15/11(1) 22/11(1)
3924/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
9515/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
9621/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
2710/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
6111/10(1) 18/10(1) 25/10(1)
4220/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
5318/10(1) 25/10(1) 01/11(1)
4630/08(1) 06/09(1)
6523/08(3) 30/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
55 261 ngày 07-03-2019
11 259 ngày 07-03-2019
97 258 ngày 07-03-2019
94 243 ngày 24-01-2019
06 238 ngày 20-12-2018
50 234 ngày 14-03-2019
83 232 ngày 14-03-2019
67 224 ngày 31-01-2019
45 223 ngày 14-03-2019
01 220 ngày 27-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia