Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
966 lần
705 lần
064 lần
624 lần
374 lần
024 lần
914 lần
934 lần
564 lần
494 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7010 lần
9610 lần
628 lần
757 lần
697 lần
917 lần
937 lần
266 lần
476 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7013 lần
9613 lần
5611 lần
7510 lần
3210 lần
9310 lần
269 lần
379 lần
029 lần
919 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6202/05(1) 09/05(1) 16/05(1) 23/05(1) 30/05(1)
9621/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
7521/03(1) 28/03(1) 04/04(1)
2710/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
8418/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
3924/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
0302/05(2) 09/05(1) 16/05(1)
5630/05(1) 06/06(1) 13/06(1)
8309/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
2318/04(1) 25/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
52 247 ngày 13-06-2019
17 239 ngày 18-07-2019
26 232 ngày 04-07-2019
19 226 ngày 03-01-2019
24 226 ngày 20-06-2019
69 224 ngày 20-06-2019
54 222 ngày 20-06-2019
37 221 ngày 27-06-2019
36 211 ngày 14-03-2019
39 211 ngày 06-06-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia