Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
087 lần
385 lần
795 lần
615 lần
045 lần
374 lần
104 lần
174 lần
874 lần
604 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
388 lần
768 lần
088 lần
048 lần
408 lần
376 lần
206 lần
876 lần
606 lần
836 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0812 lần
7612 lần
7911 lần
0010 lần
9710 lần
7210 lần
049 lần
539 lần
879 lần
388 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8025/06(1) 02/07(1) 09/07(1) 16/07(1) 23/07(1)
0803/09(1) 10/09(1) 17/09(2) 24/09(2)
3825/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
7607/05(1) 14/05(2) 21/05(1)
7030/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
9706/02(1) 13/02(1) 20/02(1)
6120/08(2) 27/08(1) 03/09(1)
1720/08(1) 27/08(1) 03/09(1)
2011/06(1) 18/06(1) 25/06(1)
8406/02(1) 13/02(1) 20/02(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 274 ngày 20-08-2020
97 256 ngày 06-08-2020
00 236 ngày 24-09-2020
88 236 ngày 06-08-2020
45 233 ngày 13-08-2020
72 233 ngày 30-07-2020
21 226 ngày 17-09-2020
42 223 ngày 03-09-2020
81 222 ngày 25-06-2020
38 220 ngày 10-09-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia