Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
495 lần
515 lần
525 lần
155 lần
704 lần
434 lần
254 lần
594 lần
024 lần
373 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0810 lần
159 lần
388 lần
707 lần
517 lần
257 lần
997 lần
027 lần
496 lần
526 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3814 lần
1512 lần
0811 lần
1710 lần
5910 lần
8010 lần
049 lần
409 lần
999 lần
379 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8025/06(1) 02/07(1) 09/07(1) 16/07(1) 23/07(1)
0803/09(1) 10/09(1) 17/09(2) 24/09(2)
6001/10(1) 08/10(1) 15/10(1)
3825/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
6120/08(2) 27/08(1) 03/09(1)
9922/10(1) 29/10(1) 05/11(1)
1517/12(1) 24/12(1) 31/12(2)
1720/08(1) 27/08(1) 03/09(1)
9824/12(1) 31/12(1) 07/01(1)
5322/10(1) 29/10(1) 05/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 296 ngày 20-08-2020
89 248 ngày 03-09-2020
53 247 ngày 19-11-2020
29 246 ngày 03-12-2020
73 243 ngày 07-01-2021
51 231 ngày 14-01-2021
05 231 ngày 14-01-2021
69 227 ngày 15-10-2020
25 227 ngày 14-01-2021
03 225 ngày 29-10-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia