Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
197 lần
476 lần
894 lần
964 lần
334 lần
444 lần
124 lần
834 lần
584 lần
643 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
129 lần
199 lần
038 lần
847 lần
337 lần
477 lần
737 lần
917 lần
447 lần
027 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1212 lần
0311 lần
1910 lần
8510 lần
9110 lần
849 lần
969 lần
389 lần
099 lần
739 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1903/03(1) 10/03(1) 17/03(1) 24/03(1)
0316/12(1) 23/12(1) 30/12(1) 06/01(1)
9102/12(1) 09/12(1) 16/12(1) 23/12(1)
1207/04(1) 14/04(1) 21/04(1)
3830/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
0910/03(1) 17/03(1) 24/03(1)
3306/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
3616/12(1) 23/12(1) 30/12(1)
1424/02(1) 03/03(1)
5704/11(1) 11/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
45 183 ngày 16-12-2020
29 171 ngày 24-03-2021
49 166 ngày 05-05-2021
58 156 ngày 21-04-2021
20 156 ngày 06-01-2021
23 156 ngày 14-04-2021
59 153 ngày 10-02-2021
57 149 ngày 05-05-2021
81 145 ngày 28-04-2021
01 143 ngày 31-03-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia