Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
037 lần
385 lần
125 lần
875 lần
734 lần
024 lần
094 lần
494 lần
914 lần
844 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0310 lần
388 lần
128 lần
807 lần
367 lần
857 lần
077 lần
877 lần
917 lần
106 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0312 lần
8512 lần
1010 lần
389 lần
519 lần
079 lần
879 lần
379 lần
679 lần
739 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9102/12(1) 09/12(1) 16/12(1) 23/12(1)
4830/09(2) 07/10(1) 14/10(1) 21/10(1)
0316/12(1) 23/12(1) 30/12(1) 06/01(1)
1007/10(1) 14/10(1) 21/10(1)
3616/12(1) 23/12(1) 30/12(1)
5309/09(1) 16/09(1) 23/09(1)
3716/09(1) 23/09(1) 30/09(1)
7319/08(1) 26/08(1) 02/09(1)
4530/09(1) 07/10(1) 14/10(1)
3830/12(1) 06/01(1) 13/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
83 190 ngày 21-10-2020
45 174 ngày 16-12-2020
55 164 ngày 23-09-2020
76 157 ngày 03-02-2021
70 155 ngày 27-01-2021
49 154 ngày 17-02-2021
06 153 ngày 10-02-2021
20 148 ngày 06-01-2021
58 145 ngày 03-02-2021
75 145 ngày 20-01-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia