Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
396 lần
485 lần
435 lần
244 lần
624 lần
064 lần
354 lần
164 lần
724 lần
213 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
199 lần
248 lần
128 lần
487 lần
067 lần
897 lần
477 lần
847 lần
437 lần
586 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1212 lần
0312 lần
1911 lần
9110 lần
3810 lần
849 lần
859 lần
069 lần
899 lần
588 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1903/03(1) 10/03(1) 17/03(1) 24/03(1)
0316/12(1) 23/12(1) 30/12(1) 06/01(1)
3616/12(1) 23/12(1) 30/12(1)
8512/05(1) 19/05(1) 26/05(1)
3830/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
0910/03(1) 17/03(1) 24/03(1)
3306/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
1207/04(1) 14/04(1) 21/04(1)
4305/05(1) 12/05(1) 19/05(1)
4823/06(1) 30/06(2) 07/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
49 200 ngày 30-06-2021
58 173 ngày 07-07-2021
99 173 ngày 14-04-2021
59 170 ngày 23-06-2021
71 157 ngày 16-06-2021
90 156 ngày 12-05-2021
92 154 ngày 23-12-2020
38 150 ngày 23-06-2021
07 150 ngày 23-06-2021
50 149 ngày 30-06-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia