Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
135 lần
884 lần
764 lần
024 lần
724 lần
584 lần
934 lần
064 lần
914 lần
674 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
169 lần
068 lần
418 lần
008 lần
588 lần
297 lần
767 lần
727 lần
386 lần
676 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8512 lần
2911 lần
1611 lần
4111 lần
0610 lần
0810 lần
7410 lần
1910 lần
379 lần
729 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1711/06(1) 18/06(1) 25/06(2) 02/07(1)
1602/07(1) 09/07(2) 16/07(1) 23/07(1)
0630/07(1) 06/08(2) 13/08(1)
1306/02(1) 13/02(1) 20/02(1)
8509/07(1) 16/07(1) 23/07(1)
0716/07(1) 23/07(1) 30/07(1)
4313/08(1) 20/08(1) 27/08(1)
3826/03(1) 30/04(1)
9110/09(1) 17/09(1)
3420/02(1) 27/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
78 61 ngày 04-06-2020
50 38 ngày 03-09-2020
33 37 ngày 04-06-2020
12 35 ngày 20-08-2020
31 35 ngày 05-03-2020
15 33 ngày 07-05-2020
60 32 ngày 03-09-2020
32 28 ngày 21-05-2020
26 27 ngày 30-07-2020
46 27 ngày 30-07-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia