Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
907 lần
047 lần
825 lần
155 lần
495 lần
664 lần
974 lần
654 lần
564 lần
244 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
049 lần
748 lần
368 lần
127 lần
497 lần
337 lần
907 lần
827 lần
617 lần
007 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3612 lần
6111 lần
0411 lần
1210 lần
2210 lần
5410 lần
7410 lần
9210 lần
0010 lần
949 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7407/01(1) 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1)
3317/12(1) 24/12(1) 31/12(2) 07/01(2) 14/01(1)
3614/01(1) 21/01(2) 22/01(2) 28/01(1) 04/02(2)
0418/02(2) 25/02(1) 04/03(1) 11/03(1)
1826/11(1) 03/12(1) 10/12(1)
9205/11(2) 12/11(1) 19/11(1)
0621/01(1) 22/01(1) 28/01(1)
3510/12(1) 17/12(1) 24/12(1)
7621/01(1) 22/01(1) 28/01(1)
1219/11(1) 26/11(1) 03/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 47 ngày 10-12-2020
58 39 ngày 05-11-2020
09 34 ngày 14-01-2021
45 34 ngày 24-12-2020
75 31 ngày 25-02-2021
22 30 ngày 14-01-2021
91 29 ngày 19-11-2020
08 27 ngày 15-10-2020
53 26 ngày 04-02-2021
42 25 ngày 04-02-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia