Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
316 lần
796 lần
024 lần
534 lần
084 lần
844 lần
804 lần
294 lần
724 lần
094 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2310 lần
769 lần
798 lần
737 lần
537 lần
087 lần
136 lần
516 lần
096 lần
616 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2312 lần
7611 lần
7911 lần
1111 lần
0811 lần
7310 lần
8810 lần
029 lần
539 lần
469 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7628/02(1) 07/03(1) 14/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
3217/01(1) 24/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
0223/05(1) 30/05(1) 06/06(1) 13/06(1)
1318/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
2311/04(1) 18/04(1) 25/04(2)
3813/06(1) 20/06(1) 27/06(1)
2421/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
7304/04(1) 11/04(1) 18/04(1)
1528/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
9420/06(1) 27/06(1) 04/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
99 33 ngày 21-03-2019
83 33 ngày 23-05-2019
40 33 ngày 25-04-2019
09 31 ngày 18-07-2019
82 30 ngày 21-03-2019
34 29 ngày 14-02-2019
45 29 ngày 09-05-2019
57 28 ngày 13-06-2019
53 28 ngày 27-06-2019
06 27 ngày 11-04-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia