Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
238 lần
737 lần
796 lần
305 lần
015 lần
254 lần
964 lần
744 lần
134 lần
764 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
739 lần
239 lần
799 lần
768 lần
617 lần
887 lần
777 lần
157 lần
117 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7311 lần
9611 lần
2311 lần
7910 lần
8810 lần
0210 lần
7710 lần
289 lần
159 lần
119 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7628/02(1) 07/03(1) 14/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
3217/01(1) 24/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
1528/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
2421/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
2311/04(1) 18/04(1) 25/04(2)
1318/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
8715/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
7304/04(1) 11/04(1) 18/04(1)
0006/12(1) 13/12(2)
1114/02(1) 21/02(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 40 ngày 17-01-2019
71 39 ngày 29-11-2018
09 32 ngày 23-05-2019
05 31 ngày 24-01-2019
95 29 ngày 21-02-2019
40 28 ngày 25-04-2019
60 28 ngày 07-03-2019
34 27 ngày 14-02-2019
78 26 ngày 16-05-2019
37 26 ngày 07-02-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia