Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
155 lần
115 lần
465 lần
885 lần
435 lần
484 lần
774 lần
604 lần
324 lần
024 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
028 lần
888 lần
157 lần
177 lần
117 lần
967 lần
777 lần
326 lần
246 lần
006 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0211 lần
8510 lần
329 lần
179 lần
959 lần
889 lần
969 lần
619 lần
779 lần
189 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3217/01(1) 24/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
8013/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
1528/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
1725/10(1) 01/11(2) 08/11(1)
8715/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
9713/09(1) 20/09(1) 27/09(1)
7628/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
8513/09(1) 20/09(1) 27/09(2)
2421/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
1630/08(1) 06/09(1) 13/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 37 ngày 17-01-2019
90 34 ngày 13-09-2018
71 29 ngày 29-11-2018
39 29 ngày 24-01-2019
09 28 ngày 28-02-2019
31 27 ngày 17-01-2019
41 26 ngày 06-12-2018
29 26 ngày 29-11-2018
07 25 ngày 28-02-2019
62 24 ngày 10-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia