Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
338 lần
227 lần
006 lần
126 lần
345 lần
545 lần
615 lần
794 lần
314 lần
414 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0011 lần
2211 lần
619 lần
339 lần
127 lần
747 lần
547 lần
387 lần
677 lần
347 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0015 lần
1211 lần
2211 lần
6711 lần
1611 lần
7210 lần
6110 lần
929 lần
419 lần
219 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3317/12(1) 24/12(1) 31/12(2) 07/01(2) 14/01(1)
1602/07(1) 09/07(2) 16/07(1) 23/07(1)
1219/11(1) 26/11(1) 03/12(1)
5412/11(1) 19/11(1) 26/11(1)
0716/07(1) 23/07(1) 30/07(1)
3510/12(1) 17/12(1) 24/12(1)
3117/12(1) 24/12(1) 31/12(2)
2122/10(1) 29/10(1) 05/11(1)
9205/11(2) 12/11(1) 19/11(1)
8509/07(1) 16/07(1) 23/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
43 38 ngày 27-08-2020
03 35 ngày 25-06-2020
50 34 ngày 03-09-2020
02 33 ngày 24-09-2020
26 33 ngày 10-12-2020
19 32 ngày 10-12-2020
65 30 ngày 19-11-2020
56 30 ngày 10-12-2020
63 30 ngày 26-11-2020
78 28 ngày 31-12-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia