Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
657 lần
625 lần
314 lần
794 lần
544 lần
494 lần
663 lần
123 lần
113 lần
003 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
259 lần
658 lần
428 lần
628 lần
907 lần
736 lần
496 lần
996 lần
416 lần
216 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2511 lần
0411 lần
6210 lần
3810 lần
739 lần
429 lần
239 lần
929 lần
659 lần
908 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9024/11(1) 01/12(1) 08/12(1) 15/12(1) 22/12(1)
2601/09(1) 08/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
0615/12(1) 22/12(1) 29/12(1)
6110/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
4209/02(1) 16/02(1) 23/02(1)
6824/11(1) 01/12(2) 08/12(2)
2505/01(2) 12/01(1) 19/01(1)
5423/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
4902/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
4324/11(1) 01/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 70 ngày 15-12-2018
76 57 ngày 08-12-2018
91 43 ngày 20-10-2018
15 43 ngày 22-09-2018
81 42 ngày 19-01-2019
37 38 ngày 24-11-2018
72 37 ngày 02-02-2019
55 36 ngày 19-01-2019
85 36 ngày 19-01-2019
01 35 ngày 20-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia