Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
625 lần
865 lần
104 lần
314 lần
844 lần
774 lần
244 lần
054 lần
214 lần
384 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
699 lần
628 lần
638 lần
467 lần
867 lần
657 lần
387 lần
106 lần
226 lần
216 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6512 lần
4610 lần
6910 lần
109 lần
869 lần
849 lần
519 lần
629 lần
709 lần
399 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1020/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
2319/03(1) 26/03(1) 02/04(1)
6912/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
4105/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
1905/03(1) 12/03(1) 19/03(2)
6513/11(1) 20/11(1) 27/11(1)
5105/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
2107/05(1) 14/05(1) 21/05(1)
6223/04(1) 30/04(1) 07/05(1)
3927/11(3) 04/12(1) 11/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 82 ngày 05-03-2019
75 50 ngày 12-02-2019
34 48 ngày 25-12-2018
01 44 ngày 23-04-2019
72 40 ngày 30-04-2019
39 39 ngày 12-03-2019
71 39 ngày 16-04-2019
90 39 ngày 26-03-2019
32 38 ngày 22-01-2019
85 37 ngày 05-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia