Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
399 lần
885 lần
804 lần
124 lần
184 lần
564 lần
714 lần
734 lần
703 lần
963 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3910 lần
698 lần
807 lần
567 lần
557 lần
797 lần
766 lần
886 lần
946 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3913 lần
6911 lần
7910 lần
959 lần
749 lần
569 lần
559 lần
469 lần
869 lần
418 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3909/07(1) 16/07(1) 23/07(2) 30/07(2)
7618/06(1) 25/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
4116/07(1) 23/07(1) 30/07(1)
2319/03(1) 26/03(1) 02/04(1)
8813/08(1) 20/08(1) 27/08(2)
2107/05(1) 14/05(1) 21/05(1)
6930/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
6223/04(1) 30/04(1) 07/05(1)
1905/03(1) 12/03(1) 19/03(2)
7320/08(1) 27/08(1) 03/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
90 54 ngày 26-03-2019
60 49 ngày 10-09-2019
57 46 ngày 06-08-2019
40 44 ngày 25-06-2019
37 42 ngày 28-05-2019
33 41 ngày 02-07-2019
13 40 ngày 23-07-2019
88 40 ngày 27-08-2019
63 40 ngày 11-06-2019
09 40 ngày 03-09-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia