Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
636 lần
196 lần
225 lần
974 lần
694 lần
954 lần
584 lần
414 lần
384 lần
464 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
399 lần
659 lần
468 lần
697 lần
517 lần
197 lần
107 lần
707 lần
637 lần
976 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3911 lần
6510 lần
5110 lần
469 lần
709 lần
639 lần
749 lần
699 lần
149 lần
978 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4105/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
1905/03(1) 12/03(1) 19/03(2)
6513/11(1) 20/11(1) 27/11(1)
1020/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
6329/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
2928/08(1) 04/09(1) 11/09(2)
6912/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
3927/11(3) 04/12(1) 11/12(1)
0625/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
8704/12(1) 11/12(1) 18/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 74 ngày 12-03-2019
76 57 ngày 05-03-2019
81 46 ngày 12-02-2019
73 46 ngày 02-10-2018
36 45 ngày 30-10-2018
57 43 ngày 16-10-2018
34 43 ngày 25-12-2018
91 42 ngày 12-03-2019
37 42 ngày 29-01-2019
02 41 ngày 11-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia