Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
467 lần
515 lần
565 lần
165 lần
284 lần
454 lần
114 lần
774 lần
174 lần
154 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5612 lần
4611 lần
518 lần
058 lần
746 lần
076 lần
176 lần
936 lần
576 lần
866 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5614 lần
5712 lần
4612 lần
5111 lần
4011 lần
8610 lần
0210 lần
9310 lần
799 lần
279 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9311/06(1) 18/06(1) 25/06(2) 02/07(1)
7918/06(1) 25/06(3) 02/07(1)
5614/05(1) 21/05(2) 28/05(1)
4013/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
1003/09(1) 10/09(1) 17/09(1)
7730/07(1) 06/08(1) 13/08(1)
4625/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
2806/08(1) 13/08(1) 20/08(1)
5710/09(1) 17/09(1) 24/09(1)
3412/03(1) 19/03(1) 26/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
24 66 ngày 07-05-2020
78 61 ngày 21-05-2020
57 55 ngày 24-09-2020
81 52 ngày 04-06-2020
71 47 ngày 05-03-2020
98 46 ngày 14-05-2020
90 45 ngày 17-09-2020
04 45 ngày 16-07-2020
58 44 ngày 16-07-2020
03 41 ngày 28-05-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia