Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
375 lần
635 lần
645 lần
944 lần
994 lần
284 lần
494 lần
504 lần
874 lần
214 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
219 lần
269 lần
998 lần
648 lần
537 lần
397 lần
527 lần
877 lần
316 lần
896 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5311 lần
6411 lần
2611 lần
2110 lần
519 lần
999 lần
149 lần
289 lần
529 lần
898 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3114/01(1) 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1)
6411/02(1) 18/02(1) 25/02(1) 04/03(1)
3921/01(1) 22/01(1) 28/01(1) 04/02(1)
0505/11(1) 12/11(1) 19/11(1) 26/11(1)
9411/03(1) 18/03(1) 25/03(1)
0729/10(1) 05/11(1) 12/11(1)
2611/02(1) 18/02(1) 25/02(1)
7601/10(1) 08/10(1) 15/10(1)
2111/03(1) 18/03(1) 25/03(1)
5908/10(1) 15/10(1) 22/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
31 65 ngày 28-01-2021
40 64 ngày 17-12-2020
91 60 ngày 01-10-2020
15 60 ngày 04-03-2021
32 54 ngày 25-03-2021
03 52 ngày 25-03-2021
24 49 ngày 14-01-2021
28 48 ngày 04-03-2021
02 47 ngày 04-02-2021
50 47 ngày 25-03-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia