Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
716 lần
925 lần
485 lần
545 lần
074 lần
324 lần
284 lần
904 lần
184 lần
264 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
718 lần
077 lần
487 lần
227 lần
857 lần
926 lần
266 lần
156 lần
526 lần
546 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2211 lần
3110 lần
6010 lần
549 lần
719 lần
169 lần
159 lần
919 lần
928 lần
078 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9210/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
4803/01(1) 10/01(1) 17/01(1)
3214/02(2) 21/02(1) 28/02(1)
1206/09(1) 13/09(1) 20/09(1)
9404/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
0430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
1620/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
1320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
0511/10(1) 18/10(1)
5229/11(1) 06/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 70 ngày 14-03-2019
09 58 ngày 14-02-2019
19 58 ngày 29-11-2018
76 57 ngày 14-03-2019
49 57 ngày 24-01-2019
13 56 ngày 28-02-2019
20 52 ngày 10-01-2019
73 48 ngày 13-12-2018
58 46 ngày 31-01-2019
02 45 ngày 28-02-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia