Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
536 lần
146 lần
526 lần
284 lần
204 lần
404 lần
824 lần
514 lần
184 lần
264 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0610 lần
409 lần
518 lần
148 lần
977 lần
207 lần
527 lần
537 lần
416 lần
296 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4612 lần
4012 lần
5111 lần
0611 lần
5611 lần
459 lần
169 lần
149 lần
529 lần
539 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0505/11(1) 12/11(1) 19/11(1) 26/11(1)
5424/12(1) 31/12(1) 07/01(1)
5519/11(1) 26/11(1) 03/12(1)
1003/09(1) 10/09(1) 17/09(1)
0729/10(1) 05/11(1) 12/11(1)
7730/07(1) 06/08(1) 13/08(1)
1803/12(2) 10/12(1) 17/12(1)
2806/08(1) 13/08(1) 20/08(1)
4625/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
4710/12(1) 17/12(1) 24/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
57 64 ngày 14-01-2021
81 62 ngày 10-12-2020
50 59 ngày 17-09-2020
64 57 ngày 10-12-2020
31 56 ngày 14-01-2021
34 55 ngày 23-07-2020
78 53 ngày 15-10-2020
40 53 ngày 17-12-2020
91 53 ngày 01-10-2020
60 50 ngày 10-12-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia