Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
567 lần
926 lần
846 lần
885 lần
665 lần
504 lần
034 lần
554 lần
794 lần
733 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
669 lần
848 lần
568 lần
927 lần
917 lần
797 lần
517 lần
977 lần
146 lần
426 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9211 lần
6610 lần
849 lần
549 lần
919 lần
519 lần
489 lần
569 lần
878 lần
978 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8420/06(1) 27/06(1) 04/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
5613/06(1) 20/06(1) 27/06(2) 04/07(2)
9210/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
3214/02(2) 21/02(1) 28/02(1)
1925/04(1) 02/05(1) 09/05(1)
8804/07(1) 11/07(2) 18/07(2)
5130/05(1) 06/06(1) 13/06(1)
4803/01(1) 10/01(1) 17/01(1)
9707/03(1) 14/03(1) 21/03(2)
4614/03(1) 21/03(1) 28/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 73 ngày 18-07-2019
57 60 ngày 14-02-2019
71 58 ngày 23-05-2019
90 52 ngày 13-06-2019
29 50 ngày 18-04-2019
85 50 ngày 23-05-2019
63 50 ngày 28-02-2019
72 50 ngày 27-06-2019
98 50 ngày 06-06-2019
25 49 ngày 11-07-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia