Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
975 lần
705 lần
425 lần
244 lần
724 lần
664 lần
994 lần
794 lần
554 lần
514 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
718 lần
487 lần
267 lần
547 lần
977 lần
856 lần
516 lần
706 lần
916 lần
246 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8510 lần
7110 lần
9710 lần
489 lần
269 lần
079 lần
159 lần
249 lần
229 lần
808 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4803/01(1) 10/01(1) 17/01(1)
4614/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
3214/02(2) 21/02(1) 28/02(1)
4507/03(1) 14/03(1) 21/03(1)
9210/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
7004/04(1) 11/04(1) 18/04(1)
1925/04(1) 02/05(1) 09/05(1)
9707/03(1) 14/03(1) 21/03(2)
6111/04(1) 18/04(1)
6828/03(1) 04/04(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 82 ngày 14-03-2019
46 78 ngày 28-03-2019
49 66 ngày 24-01-2019
57 57 ngày 14-02-2019
50 53 ngày 16-05-2019
75 50 ngày 25-04-2019
34 48 ngày 28-02-2019
98 46 ngày 03-01-2019
56 44 ngày 28-03-2019
01 44 ngày 09-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia