Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
505 lần
255 lần
974 lần
564 lần
774 lần
324 lần
294 lần
184 lần
084 lần
694 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
218 lần
977 lần
767 lần
697 lần
517 lần
347 lần
507 lần
446 lần
186 lần
086 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9710 lần
7610 lần
2110 lần
6910 lần
4410 lần
109 lần
759 lần
598 lần
458 lần
638 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1807/09(1) 14/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
3412/10(1) 19/10(1) 26/10(1)
6511/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
2911/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
4708/06(1) 15/06(1) 22/06(1)
2122/06(1) 29/06(1) 06/07(1)
7516/03(1) 23/03(1) 30/03(1)
5715/06(1) 22/06(1) 29/06(1)
7016/03(1) 23/03(1) 30/03(2)
8406/07(1) 13/07(1) 20/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
30 76 ngày 17-08-2020
24 62 ngày 26-10-2020
00 62 ngày 15-06-2020
15 61 ngày 29-06-2020
12 58 ngày 17-08-2020
71 55 ngày 12-10-2020
81 53 ngày 05-10-2020
57 52 ngày 05-10-2020
13 51 ngày 25-05-2020
58 49 ngày 28-09-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia