Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
516 lần
145 lần
335 lần
985 lần
625 lần
584 lần
204 lần
134 lần
534 lần
304 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
539 lần
148 lần
158 lần
707 lần
837 lần
586 lần
136 lần
516 lần
376 lần
306 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5318 lần
1512 lần
8212 lần
2010 lần
4010 lần
659 lần
239 lần
398 lần
998 lần
148 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5327/07(1) 03/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
3505/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
3321/12(1) 28/12(2) 04/01(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
4123/11(1) 30/11(1) 07/12(1)
8207/09(1) 14/09(1) 21/09(2)
2103/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
0526/10(2) 02/11(1) 09/11(1)
5914/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
4005/10(1) 12/10(1) 19/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 85 ngày 02-11-2018
46 72 ngày 28-12-2018
45 72 ngày 28-09-2018
80 70 ngày 21-12-2018
26 65 ngày 07-12-2018
89 60 ngày 24-08-2018
41 60 ngày 01-02-2019
09 57 ngày 15-02-2019
88 55 ngày 01-02-2019
47 54 ngày 08-02-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia