Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
515 lần
785 lần
585 lần
105 lần
645 lần
534 lần
224 lần
144 lần
094 lần
984 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
538 lần
108 lần
338 lần
148 lần
987 lần
587 lần
207 lần
296 lần
486 lần
836 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5313 lần
8212 lần
1011 lần
2010 lần
1510 lần
6510 lần
149 lần
439 lần
409 lần
339 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2128/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
0526/10(2) 02/11(1) 09/11(1)
3505/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
5914/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
4005/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
3321/12(1) 28/12(2) 04/01(1)
8207/09(1) 14/09(1) 21/09(2)
6415/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
5323/11(1) 30/11(1) 07/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
30 87 ngày 01-02-2019
46 70 ngày 28-12-2018
89 66 ngày 22-02-2019
06 64 ngày 31-08-2018
88 63 ngày 01-02-2019
09 58 ngày 15-02-2019
19 58 ngày 14-12-2018
76 57 ngày 14-09-2018
28 57 ngày 01-02-2019
49 57 ngày 15-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia