Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
276 lần
445 lần
965 lần
695 lần
955 lần
824 lần
804 lần
894 lần
714 lần
414 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
278 lần
908 lần
968 lần
417 lần
807 lần
836 lần
006 lần
066 lần
866 lần
446 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8611 lần
2711 lần
419 lần
909 lần
969 lần
118 lần
958 lần
828 lần
128 lần
358 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3119/02(1) 26/02(1) 05/03(1) 12/03(1)
1125/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
3025/12(1) 01/01(1) 08/01(2)
2716/04(1) 23/04(1) 30/04(1)
0629/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
4112/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
1219/03(1) 26/03(1) 09/04(1)
9316/01(1) 22/01(1) 29/01(1)
3511/12(1) 18/12(1)
8220/11(1) 27/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
64 79 ngày 26-02-2021
31 78 ngày 30-04-2021
34 73 ngày 22-01-2021
91 70 ngày 11-06-2021
54 69 ngày 14-05-2021
60 69 ngày 07-05-2021
66 63 ngày 28-05-2021
42 63 ngày 04-06-2021
32 63 ngày 28-05-2021
30 61 ngày 23-04-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia