Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
715 lần
465 lần
455 lần
364 lần
194 lần
754 lần
434 lần
604 lần
244 lần
054 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
788 lần
438 lần
648 lần
587 lần
457 lần
077 lần
517 lần
987 lần
147 lần
606 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1411 lần
3311 lần
0510 lần
9810 lần
4310 lần
5310 lần
489 lần
829 lần
649 lần
589 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4308/03(1) 15/03(1) 22/03(1) 29/03(1)
7119/04(1) 26/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
3612/04(1) 19/04(1) 26/04(1)
4515/03(1) 22/03(1) 29/03(2)
3321/12(1) 28/12(2) 04/01(1)
5323/11(1) 30/11(1) 07/12(1)
4123/11(1) 30/11(1) 07/12(1)
6415/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
5914/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
0526/10(2) 02/11(1) 09/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 82 ngày 03-05-2019
89 79 ngày 22-03-2019
46 78 ngày 24-05-2019
88 71 ngày 12-04-2019
09 71 ngày 05-04-2019
49 66 ngày 17-05-2019
70 65 ngày 17-05-2019
25 62 ngày 03-05-2019
58 59 ngày 17-05-2019
20 58 ngày 08-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia