Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
676 lần
955 lần
865 lần
744 lần
464 lần
294 lần
004 lần
354 lần
614 lần
273 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
608 lần
458 lần
468 lần
617 lần
717 lần
867 lần
276 lần
076 lần
056 lần
436 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5310 lần
1410 lần
6010 lần
5810 lần
649 lần
469 lần
519 lần
869 lần
079 lần
339 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4308/03(1) 15/03(1) 22/03(1) 29/03(1)
7119/04(1) 26/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
3612/04(1) 19/04(1) 26/04(1)
4515/03(1) 22/03(1) 29/03(2)
5325/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
0031/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
3321/12(1) 28/12(2) 04/01(1)
6415/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
1815/03(1) 22/03(1)
1301/02(1) 08/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 87 ngày 12-07-2019
20 81 ngày 08-03-2019
49 75 ngày 31-05-2019
76 73 ngày 05-07-2019
70 67 ngày 28-06-2019
28 66 ngày 01-02-2019
73 64 ngày 05-07-2019
13 63 ngày 07-06-2019
50 63 ngày 07-06-2019
58 63 ngày 14-06-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia