Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
805 lần
255 lần
435 lần
004 lần
624 lần
174 lần
044 lần
724 lần
494 lần
423 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
679 lần
557 lần
187 lần
177 lần
917 lần
807 lần
006 lần
536 lần
436 lần
726 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6711 lần
0510 lần
4610 lần
559 lần
719 lần
049 lần
919 lần
869 lần
009 lần
438 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0031/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
7126/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
6701/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
3126/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
0127/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
9120/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
1430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
8020/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
0514/06(1) 21/06(1)
5714/06(1) 21/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 79 ngày 18-10-2019
90 72 ngày 01-11-2019
17 67 ngày 08-11-2019
99 63 ngày 23-08-2019
29 61 ngày 04-10-2019
61 60 ngày 26-07-2019
35 59 ngày 31-05-2019
37 58 ngày 11-10-2019
78 57 ngày 24-05-2019
74 57 ngày 06-09-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia