Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
868 lần
917 lần
977 lần
426 lần
696 lần
116 lần
936 lần
746 lần
845 lần
495 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9312 lần
8611 lần
6111 lần
9711 lần
4010 lần
5310 lần
219 lần
789 lần
339 lần
319 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9320 lần
6117 lần
9115 lần
9714 lần
1114 lần
8613 lần
6913 lần
3313 lần
2113 lần
4012 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7420/09(1) 21/09(1) 22/09(1) 23/09(1) 24/09(1)
9124/09(2) 25/09(1) 26/09(1) 27/09(1)
9322/09(1) 23/09(1) 24/09(1) 25/09(1)
2504/09(1) 05/09(1) 06/09(1) 07/09(1)
8214/09(1) 15/09(1) 16/09(1)
6313/09(1) 14/09(1) 15/09(1)
3403/09(1) 04/09(2) 05/09(1)
4009/09(1) 10/09(2) 11/09(1)
3513/09(1) 14/09(1) 15/09(1)
8622/09(3) 23/09(1) 24/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
75 19 ngày 10-09-2020
55 18 ngày 11-09-2020
62 11 ngày 18-09-2020
14 10 ngày 19-09-2020
27 9 ngày 20-09-2020
70 9 ngày 20-09-2020
54 8 ngày 21-09-2020
47 7 ngày 22-09-2020
45 7 ngày 22-09-2020
09 7 ngày 22-09-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia