Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
0810 lần
117 lần
497 lần
966 lần
566 lần
856 lần
095 lần
475 lần
845 lần
195 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9612 lần
0811 lần
4910 lần
0510 lần
869 lần
069 lần
569 lần
879 lần
558 lần
198 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9617 lần
8714 lần
6414 lần
6713 lần
0813 lần
4913 lần
8613 lần
4712 lần
1212 lần
4812 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4708/11(1) 09/11(1) 10/11(1) 11/11(1)
0825/11(1) 26/11(2) 27/11(1) 28/11(2)
4405/11(1) 06/11(1) 07/11(1) 08/11(1)
4210/11(1) 11/11(2) 12/11(1) 13/11(1)
5415/11(1) 16/11(1) 17/11(1)
9916/11(1) 17/11(1) 18/11(1)
8615/11(1) 16/11(1) 17/11(2)
9618/11(1) 19/11(1) 20/11(1)
0406/11(1) 07/11(1) 08/11(1)
1930/11(1) 01/12(1) 02/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 18 ngày 16-11-2020
29 17 ngày 17-11-2020
34 13 ngày 21-11-2020
91 11 ngày 23-11-2020
51 10 ngày 24-11-2020
37 9 ngày 25-11-2020
79 9 ngày 25-11-2020
61 9 ngày 25-11-2020
60 8 ngày 26-11-2020
73 7 ngày 27-11-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia