Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
345 lần
615 lần
685 lần
745 lần
874 lần
294 lần
254 lần
934 lần
644 lần
273 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
738 lần
728 lần
717 lần
647 lần
346 lần
776 lần
066 lần
196 lần
536 lần
686 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6412 lần
8710 lần
7210 lần
719 lần
299 lần
939 lần
739 lần
689 lần
278 lần
348 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6412/12(1) 19/12(1) 26/12(1) 02/01(1)
7223/01(1) 30/01(1) 06/02(1) 13/02(1)
1802/01(1) 09/01(1) 16/01(1) 23/01(1)
3424/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
2821/11(1) 28/11(1) 05/12(1)
5619/12(1) 26/12(2) 02/01(1)
6630/01(1) 06/02(1) 13/02(1)
7327/02(1) 06/03(1) 13/03(2)
2715/05(1) 22/05(1)
3313/02(1) 20/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
58 190 ngày 20-03-2022
70 179 ngày 22-05-2022
59 178 ngày 24-04-2022
99 172 ngày 08-05-2022
96 162 ngày 01-05-2022
74 161 ngày 01-05-2022
52 160 ngày 03-04-2022
85 155 ngày 15-05-2022
07 154 ngày 17-04-2022
75 153 ngày 06-02-2022

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia