Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
137 lần
236 lần
885 lần
215 lần
635 lần
154 lần
124 lần
544 lần
474 lần
364 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
589 lần
139 lần
238 lần
127 lần
076 lần
326 lần
046 lần
676 lần
546 lần
476 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2312 lần
3211 lần
1310 lần
6910 lần
8610 lần
589 lần
219 lần
129 lần
889 lần
549 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5802/08(1) 09/08(1) 16/08(1) 23/08(2) 30/08(1)
5420/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
6921/06(1) 28/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
6504/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
8610/05(1) 17/05(2) 24/05(1)
3021/06(2) 28/06(2) 05/07(1)
1327/09(2) 04/10(1) 11/10(1)
8827/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
0905/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
2308/11(2) 15/11(2) 22/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
39 191 ngày 25-10-2020
25 178 ngày 11-10-2020
37 174 ngày 25-10-2020
31 169 ngày 15-11-2020
30 165 ngày 04-10-2020
87 164 ngày 29-11-2020
26 156 ngày 01-11-2020
09 152 ngày 01-11-2020
81 151 ngày 01-11-2020
46 151 ngày 29-11-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia