Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
775 lần
855 lần
404 lần
474 lần
254 lần
224 lần
264 lần
434 lần
944 lần
884 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
138 lần
598 lần
697 lần
777 lần
257 lần
607 lần
557 lần
686 lần
086 lần
936 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1312 lần
3311 lần
599 lần
839 lần
698 lần
418 lần
588 lần
248 lần
558 lần
768 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7617/01(1) 18/01(1) 24/01(1) 31/01(1)
3317/01(1) 18/01(1) 24/01(1) 31/01(1)
1917/01(1) 18/01(1) 24/01(1)
2820/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
5810/01(1) 17/01(1) 18/01(1)
7930/05(1) 06/06(1) 13/06(1)
9717/01(1) 18/01(1) 24/01(1)
5507/03(1) 14/03(1) 21/03(1)
4917/01(1) 18/01(1) 24/01(1)
2609/05(1) 16/05(1) 23/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
56 234 ngày 03-01-2021
49 200 ngày 09-05-2021
78 184 ngày 20-06-2021
99 173 ngày 13-06-2021
58 173 ngày 23-05-2021
57 171 ngày 27-06-2021
59 170 ngày 27-06-2021
31 168 ngày 24-01-2021
74 164 ngày 27-06-2021
37 162 ngày 04-07-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia