Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
425 lần
795 lần
684 lần
394 lần
434 lần
744 lần
614 lần
014 lần
133 lần
103 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
939 lần
618 lần
267 lần
307 lần
797 lần
327 lần
686 lần
866 lần
106 lần
776 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6114 lần
7711 lần
9311 lần
7911 lần
8610 lần
359 lần
809 lần
309 lần
329 lần
628 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7714/03(1) 21/03(1) 28/03(1) 04/04(1)
6114/02(1) 21/02(2) 28/02(1) 07/03(1)
6811/07(1) 18/07(1) 25/07(1)
9330/05(1) 06/06(1) 13/06(2)
4329/08(1) 05/09(1) 12/09(1)
2616/05(1) 23/05(1) 30/05(1)
8928/03(1) 04/04(1) 11/04(2)
0104/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
8814/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
3114/03(1) 21/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
82 93 ngày 15-08-2021
58 85 ngày 02-05-2021
66 83 ngày 27-06-2021
42 74 ngày 12-09-2021
91 72 ngày 11-07-2021
50 72 ngày 05-09-2021
57 71 ngày 25-07-2021
94 70 ngày 18-07-2021
19 69 ngày 25-07-2021
65 69 ngày 30-05-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia