Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
176 lần
964 lần
734 lần
754 lần
954 lần
724 lần
984 lần
874 lần
504 lần
014 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
138 lần
178 lần
328 lần
037 lần
287 lần
317 lần
016 lần
876 lần
436 lần
476 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4711 lần
1711 lần
3210 lần
0310 lần
2310 lần
019 lần
769 lần
319 lần
989 lần
139 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8521/11(1) 28/11(1) 05/12(1) 12/12(1)
8814/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
7714/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
1720/03(1) 27/03(1) 03/04(1)
2806/03(1) 13/03(1) 20/03(1)
0306/03(1) 13/03(1) 20/03(1)
3206/02(2) 13/02(1) 20/02(1)
1313/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
5621/11(1) 28/11(1) 05/12(1)
9324/04(1) 01/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
11 88 ngày 01-05-2022
45 80 ngày 08-05-2022
32 79 ngày 08-05-2022
24 79 ngày 27-03-2022
02 77 ngày 01-05-2022
54 76 ngày 28-11-2021
95 74 ngày 22-05-2022
50 73 ngày 08-05-2022
94 73 ngày 13-02-2022
07 70 ngày 30-01-2022

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia