Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
886 lần
755 lần
385 lần
145 lần
465 lần
644 lần
964 lần
674 lần
824 lần
393 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
829 lần
888 lần
778 lần
757 lần
077 lần
967 lần
387 lần
147 lần
547 lần
277 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8212 lần
8811 lần
2711 lần
7710 lần
9610 lần
3810 lần
689 lần
819 lần
709 lần
549 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1819/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
8913/09(1) 20/09(2) 27/09(1)
0610/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
1701/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
7027/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
2520/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
9517/05(1) 24/05(1) 31/05(2)
7501/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
1506/09(1) 13/09(2)
5021/06(1) 28/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
24 89 ngày 05-07-2020
48 82 ngày 06-09-2020
16 79 ngày 11-10-2020
55 78 ngày 09-08-2020
73 77 ngày 18-10-2020
30 72 ngày 01-11-2020
12 71 ngày 01-11-2020
23 71 ngày 30-08-2020
37 71 ngày 24-05-2020
91 68 ngày 01-11-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia