Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
416 lần
114 lần
074 lần
584 lần
944 lần
934 lần
164 lần
384 lần
604 lần
123 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
948 lần
418 lần
447 lần
587 lần
937 lần
027 lần
997 lần
766 lần
036 lần
606 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0211 lần
6911 lần
9311 lần
5610 lần
769 lần
949 lần
459 lần
039 lần
609 lần
448 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4111/10(1) 18/10(1) 25/10(2) 01/11(1)
4416/08(1) 23/08(1) 30/08(1)
6330/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
2414/06(1) 21/06(2) 28/06(1)
9328/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
1608/11(1) 15/11(1) 22/11(2)
3817/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
0302/08(1) 09/08(1) 16/08(1)
1118/10(1) 25/10(1) 01/11(1)
8816/08(1) 23/08(1) 30/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
39 191 ngày 29-11-2020
38 182 ngày 29-11-2020
25 178 ngày 11-10-2020
37 174 ngày 27-09-2020
52 174 ngày 30-08-2020
31 169 ngày 27-09-2020
30 165 ngày 01-11-2020
48 164 ngày 05-07-2020
26 164 ngày 27-09-2020
87 164 ngày 22-11-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia