Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
206 lần
215 lần
594 lần
394 lần
734 lần
514 lần
074 lần
024 lần
104 lần
144 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1010 lần
858 lần
218 lần
597 lần
477 lần
327 lần
737 lần
147 lần
316 lần
336 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1012 lần
3110 lần
3210 lần
2010 lần
7310 lần
599 lần
719 lần
459 lần
519 lần
859 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1020/09(1) 23/09(1) 27/09(1) 30/09(1) 04/10(1)
0316/09(1) 20/09(1) 23/09(1)
3221/10(1) 25/10(1) 28/10(1)
2002/09(1) 06/09(1) 09/09(1)
5125/10(1) 28/10(2) 01/11(1)
3830/08(1) 02/09(1) 06/09(1)
0222/11(1) 25/11(1) 29/11(1)
1423/09(1) 27/09(1) 30/09(1)
5904/11(1) 08/11(1) 11/11(1)
3107/10(1) 11/10(1) 14/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
65 91 ngày 18-10-2020
24 89 ngày 29-11-2020
06 87 ngày 01-11-2020
54 86 ngày 04-10-2020
48 82 ngày 29-11-2020
16 79 ngày 25-10-2020
42 79 ngày 28-10-2020
55 78 ngày 18-11-2020
73 77 ngày 22-11-2020
30 72 ngày 25-11-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia