Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
725 lần
374 lần
834 lần
774 lần
714 lần
504 lần
564 lần
274 lần
734 lần
353 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
978 lần
578 lần
508 lần
207 lần
077 lần
777 lần
877 lần
467 lần
676 lần
536 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9712 lần
2011 lần
4610 lần
5010 lần
989 lần
779 lần
579 lần
399 lần
879 lần
259 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5717/01(1) 18/01(1) 20/01(1) 24/01(1) 27/01(1)
0222/11(1) 25/11(1) 29/11(1)
8324/01(2) 27/01(1) 31/01(1)
7703/02(1) 07/02(1) 10/02(1)
7231/01(1) 03/02(1) 07/02(3)
4520/12(1) 23/12(1) 27/12(1)
2403/01(1) 06/01(1) 10/01(2)
9917/01(1) 18/01(1) 20/01(1)
9706/12(1) 09/12(1) 13/12(2)
1417/02(1) 21/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
73 91 ngày 24-02-2021
30 85 ngày 20-01-2021
98 84 ngày 24-02-2021
24 79 ngày 14-02-2021
57 75 ngày 07-02-2021
03 73 ngày 03-01-2021
95 73 ngày 10-02-2021
21 70 ngày 24-01-2021
81 69 ngày 10-02-2021
72 68 ngày 07-02-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia