Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
216 lần
924 lần
254 lần
604 lần
664 lần
194 lần
224 lần
324 lần
864 lần
624 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
198 lần
627 lần
037 lần
607 lần
217 lần
077 lần
137 lần
247 lần
897 lần
576 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0711 lần
6210 lần
1910 lần
1310 lần
569 lần
619 lần
129 lần
219 lần
189 lần
898 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1013/04(1) 17/04(1) 20/04(1) 24/04(1)
5603/04(2) 06/04(1) 10/04(1)
7113/04(1) 17/04(1) 20/04(1)
5909/03(1) 13/03(1) 16/03(1)
4327/02(1) 02/03(1) 06/03(1)
1930/03(1) 03/04(1) 06/04(1)
0613/02(1) 16/02(2) 20/02(1)
5513/02(1) 16/02(1) 20/02(1)
2420/03(1) 23/03(1) 27/03(1)
8930/03(1) 03/04(1) 06/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
78 100 ngày 20-03-2022
31 90 ngày 20-02-2022
11 88 ngày 04-05-2022
03 83 ngày 15-05-2022
45 80 ngày 18-05-2022
24 79 ngày 04-05-2022
32 79 ngày 22-05-2022
02 77 ngày 08-05-2022
54 76 ngày 23-03-2022
36 75 ngày 04-05-2022

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia