Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
585 lần
325 lần
174 lần
094 lần
314 lần
104 lần
964 lần
143 lần
223 lần
153 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
627 lần
317 lần
567 lần
607 lần
677 lần
146 lần
786 lần
586 lần
746 lần
226 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5810 lần
5610 lần
119 lần
329 lần
789 lần
219 lần
609 lần
009 lần
759 lần
678 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7013/06(1) 16/06(1) 20/06(1)
8123/06(1) 27/06(1) 30/06(1)
5129/08(1) 01/09(1) 05/09(1)
4205/09(1) 08/09(1) 12/09(1)
0016/06(2) 20/06(1) 23/06(2)
2727/06(1) 30/06(1) 04/07(1)
2208/09(1) 12/09(1) 15/09(1)
9327/06(1) 30/06(1) 04/07(1)
1111/07(1) 14/07(1) 18/07(1)
8711/08(1) 15/08(1) 18/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
82 93 ngày 22-09-2021
58 85 ngày 15-09-2021
66 83 ngày 11-07-2021
43 82 ngày 13-06-2021
26 80 ngày 08-09-2021
59 78 ngày 29-08-2021
54 78 ngày 22-08-2021
42 74 ngày 12-09-2021
91 72 ngày 01-09-2021
50 72 ngày 12-09-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia