Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
747 lần
415 lần
845 lần
874 lần
904 lần
434 lần
014 lần
754 lần
504 lần
454 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
749 lần
458 lần
877 lần
907 lần
437 lần
177 lần
507 lần
917 lần
566 lần
836 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5610 lần
4310 lần
7410 lần
0710 lần
5010 lần
9110 lần
4510 lần
8710 lần
719 lần
479 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7703/02(1) 07/02(1) 10/02(1)
8402/05(1) 05/05(1) 09/05(1)
1721/03(1) 24/03(1) 28/03(1)
2528/02(1) 03/03(1) 07/03(1)
7525/04(1) 28/04(1) 02/05(1)
7231/01(1) 03/02(1) 07/02(3)
7414/04(1) 18/04(1) 21/04(2)
5028/04(1) 02/05(1) 05/05(1)
5631/03(2) 04/04(2)
3410/03(1) 14/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
37 106 ngày 28-04-2021
73 98 ngày 31-03-2021
24 90 ngày 28-04-2021
04 85 ngày 25-04-2021
57 82 ngày 21-04-2021
50 75 ngày 05-05-2021
09 75 ngày 14-04-2021
64 74 ngày 02-05-2021
31 73 ngày 02-05-2021
00 73 ngày 27-01-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia