Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
587 lần
985 lần
634 lần
904 lần
164 lần
684 lần
104 lần
674 lần
514 lần
014 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
589 lần
548 lần
678 lần
408 lần
017 lần
987 lần
687 lần
527 lần
416 lần
356 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6712 lần
0511 lần
3610 lần
9810 lần
5810 lần
279 lần
689 lần
879 lần
529 lần
409 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1506/10(1) 13/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
0122/12(1) 29/12(1) 05/01(1) 12/01(1)
4708/09(1) 15/09(1) 22/09(2) 29/09(1)
3515/12(1) 22/12(1) 29/12(1)
2101/12(1) 08/12(1) 15/12(1)
9103/11(1) 10/11(1) 17/11(1)
4424/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
5809/02(1) 16/02(1) 23/02(1)
2025/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
6326/01(1) 02/02(1) 09/02(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 238 ngày 16-02-2019
97 182 ngày 19-01-2019
98 182 ngày 16-02-2019
80 180 ngày 24-11-2018
60 180 ngày 05-01-2019
48 180 ngày 03-11-2018
07 179 ngày 26-01-2019
94 178 ngày 16-02-2019
44 178 ngày 02-03-2019
54 169 ngày 09-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia