Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
286 lần
376 lần
796 lần
925 lần
585 lần
444 lần
534 lần
984 lần
474 lần
324 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3710 lần
818 lần
287 lần
157 lần
177 lần
797 lần
927 lần
467 lần
576 lần
526 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2811 lần
3711 lần
0910 lần
1510 lần
5310 lần
819 lần
489 lần
799 lần
929 lần
469 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5526/07(1) 02/08(1) 09/08(1) 16/08(1) 23/08(1)
8118/10(1) 25/10(1) 01/11(1)
7920/09(2) 27/09(1) 04/10(2)
0802/08(1) 09/08(1) 16/08(1)
0628/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
9213/09(2) 20/09(1) 27/09(1)
4626/07(1) 02/08(2) 09/08(1)
9503/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
2831/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
5706/09(1) 13/09(1) 20/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 95 ngày 24-05-2019
49 95 ngày 25-10-2019
56 88 ngày 08-11-2019
01 85 ngày 01-11-2019
20 84 ngày 11-10-2019
58 83 ngày 18-10-2019
59 82 ngày 04-10-2019
28 81 ngày 01-11-2019
73 81 ngày 18-10-2019
13 79 ngày 20-09-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia