Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
386 lần
206 lần
095 lần
655 lần
485 lần
125 lần
514 lần
144 lần
954 lần
064 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2010 lần
389 lần
959 lần
199 lần
618 lần
658 lần
488 lần
417 lần
857 lần
697 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3813 lần
2012 lần
1911 lần
3410 lần
9510 lần
8110 lần
159 lần
619 lần
069 lần
689 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5119/04(1) 26/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
3828/12(1) 04/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
3407/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
6423/11(2) 30/11(2) 07/12(1)
9503/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
1925/01(1) 01/02(2) 08/02(1)
7722/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
4115/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
5322/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
6804/01(1) 11/01(1) 18/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
37 106 ngày 03-05-2019
97 96 ngày 16-11-2018
70 96 ngày 08-03-2019
75 95 ngày 30-11-2018
87 94 ngày 17-05-2019
30 91 ngày 12-04-2019
07 90 ngày 12-04-2019
45 89 ngày 10-05-2019
44 88 ngày 12-04-2019
53 85 ngày 05-04-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia