Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
197 lần
815 lần
955 lần
345 lần
155 lần
415 lần
685 lần
855 lần
615 lần
784 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3410 lần
819 lần
199 lần
688 lần
158 lần
317 lần
647 lần
387 lần
727 lần
476 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3414 lần
8112 lần
7212 lần
1911 lần
6810 lần
2310 lần
2010 lần
1510 lần
779 lần
649 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5214/09(1) 21/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
7219/10(1) 26/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
3828/12(1) 04/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
6122/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
5812/10(1) 19/10(1) 26/10(1)
1925/01(1) 01/02(2) 08/02(1)
1628/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
4115/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
6804/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
7722/02(1) 01/03(1) 08/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 98 ngày 14-09-2018
33 98 ngày 28-09-2018
17 90 ngày 15-03-2019
83 89 ngày 22-02-2019
30 87 ngày 15-02-2019
82 87 ngày 23-11-2018
37 87 ngày 01-02-2019
59 84 ngày 16-11-2018
24 80 ngày 15-02-2019
87 79 ngày 01-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia