Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
586 lần
655 lần
825 lần
715 lần
955 lần
054 lần
144 lần
014 lần
794 lần
544 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7910 lần
499 lần
057 lần
967 lần
587 lần
157 lần
507 lần
807 lần
957 lần
017 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7912 lần
8212 lần
1511 lần
499 lần
319 lần
869 lần
589 lần
509 lần
809 lần
699 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4905/03(1) 12/03(2) 19/03(1) 26/03(1) 09/04(1)
5026/02(1) 05/03(1) 12/03(1) 19/03(2) 26/03(1)
0625/12(1) 01/01(1) 08/01(1) 16/01(1)
7929/01(2) 05/02(1) 12/02(2)
4009/04(1) 16/04(1) 23/04(1)
8611/12(1) 18/12(1) 25/12(1)
5814/05(1) 21/05(1) 28/05(1)
7405/03(1) 12/03(1) 19/03(1)
8125/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
5720/11(1) 27/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
48 121 ngày 28-05-2021
00 102 ngày 14-05-2021
98 94 ngày 19-02-2021
81 87 ngày 07-05-2021
57 86 ngày 18-06-2021
04 84 ngày 16-01-2021
90 80 ngày 29-01-2021
64 79 ngày 11-06-2021
85 79 ngày 14-05-2021
31 78 ngày 11-06-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia