Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
155 lần
095 lần
875 lần
884 lần
064 lần
554 lần
574 lần
534 lần
694 lần
654 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
209 lần
069 lần
698 lần
098 lần
367 lần
617 lần
877 lần
537 lần
387 lần
486 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3812 lần
1912 lần
2011 lần
6111 lần
0611 lần
1511 lần
6911 lần
5310 lần
0910 lần
8710 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3828/12(1) 04/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
5119/04(1) 26/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
4115/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
6122/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
1925/01(1) 01/02(2) 08/02(1)
0628/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
1412/04(1) 19/04(1) 26/04(1)
5322/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
6914/06(1) 21/06(1) 28/06(1)
7722/02(1) 01/03(1) 08/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
09 89 ngày 14-06-2019
46 87 ngày 14-06-2019
89 83 ngày 17-05-2019
20 81 ngày 28-06-2019
76 79 ngày 24-05-2019
19 77 ngày 14-06-2019
96 75 ngày 31-05-2019
49 75 ngày 24-05-2019
90 69 ngày 12-07-2019
70 67 ngày 21-06-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia