Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
274 lần
824 lần
794 lần
204 lần
964 lần
424 lần
024 lần
164 lần
654 lần
193 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
837 lần
997 lần
927 lần
467 lần
276 lần
706 lần
976 lần
446 lần
316 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
039 lần
829 lần
258 lần
798 lần
468 lần
858 lần
208 lần
988 lần
708 lần
978 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3001/06(2) 08/06(1) 15/06(1) 22/06(1)
6722/06(1) 29/06(1) 06/07(1)
2508/06(2) 15/06(1) 22/06(1)
1607/09(1) 14/09(1) 21/09(1)
0605/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
8511/05(1) 18/05(1) 25/05(2)
8303/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
5730/03(1) 04/05(1) 11/05(1)
3122/06(1) 29/06(1) 06/07(1)
0930/03(1) 04/05(1) 11/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
83 205 ngày 19-10-2020
01 203 ngày 26-10-2020
36 198 ngày 19-10-2020
31 190 ngày 26-10-2020
71 185 ngày 14-09-2020
89 182 ngày 26-10-2020
38 178 ngày 19-10-2020
87 177 ngày 12-10-2020
18 176 ngày 18-05-2020
78 172 ngày 17-08-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia