Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
834 lần
594 lần
094 lần
444 lần
954 lần
814 lần
744 lần
304 lần
574 lần
754 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2310 lần
838 lần
188 lần
588 lần
577 lần
597 lần
787 lần
887 lần
747 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2313 lần
6210 lần
5810 lần
539 lần
189 lần
789 lần
829 lần
868 lần
138 lần
838 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8110/03(1) 17/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
4124/03(1) 31/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
9431/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
0924/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
9704/11(1) 11/11(1) 18/11(1)
8830/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
1613/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
7413/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
6725/11(1) 02/12(1) 09/12(1)
1125/11(1) 02/12(1) 09/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
38 205 ngày 05-05-2021
83 200 ngày 14-04-2021
78 197 ngày 05-05-2021
31 196 ngày 10-03-2021
37 195 ngày 24-02-2021
45 183 ngày 31-03-2021
97 178 ngày 14-04-2021
80 178 ngày 17-03-2021
84 174 ngày 21-04-2021
29 171 ngày 07-04-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia