Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
557 lần
235 lần
295 lần
354 lần
384 lần
174 lần
964 lần
664 lần
784 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
558 lần
838 lần
237 lần
667 lần
426 lần
296 lần
086 lần
786 lần
096 lần
596 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2314 lần
8312 lần
7811 lần
5811 lần
599 lần
189 lần
559 lần
748 lần
888 lần
168 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2909/06(1) 16/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
8110/03(1) 17/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
4124/03(1) 31/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
1126/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
6416/12(1) 23/12(2) 30/12(1)
8830/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
5505/05(2) 12/05(1) 19/05(1)
1613/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
7413/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
9431/03(1) 07/04(1) 14/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
56 234 ngày 23-06-2021
30 209 ngày 07-07-2021
49 200 ngày 23-06-2021
90 189 ngày 30-06-2021
96 187 ngày 19-05-2021
14 186 ngày 07-07-2021
78 184 ngày 07-07-2021
47 184 ngày 31-03-2021
42 179 ngày 23-06-2021
85 177 ngày 23-06-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia