Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
087 lần
766 lần
755 lần
645 lần
344 lần
454 lần
714 lần
934 lần
744 lần
094 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
758 lần
768 lần
347 lần
987 lần
117 lần
087 lần
206 lần
996 lần
336 lần
096 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5811 lần
4511 lần
3310 lần
7610 lần
9010 lần
7510 lần
349 lần
659 lần
289 lần
749 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9013/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
7626/01(1) 02/02(1) 09/02(1) 16/02(2)
5308/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
5825/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
8906/10(1) 13/10(1) 20/10(1)
7323/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
6023/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
7215/12(1) 22/12(1) 29/12(1)
7501/12(1) 08/12(1) 15/12(1)
3324/11(1) 01/12(1) 08/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
33 98 ngày 19-01-2019
94 98 ngày 09-03-2019
17 90 ngày 10-11-2018
78 89 ngày 27-10-2018
83 89 ngày 16-03-2019
37 87 ngày 09-03-2019
82 87 ngày 09-03-2019
30 87 ngày 02-02-2019
39 86 ngày 19-01-2019
51 84 ngày 16-02-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia