Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
795 lần
745 lần
275 lần
264 lần
184 lần
514 lần
934 lần
824 lần
094 lần
454 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8411 lần
099 lần
829 lần
278 lần
628 lần
188 lần
267 lần
707 lần
457 lần
796 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2714 lần
8412 lần
6212 lần
0911 lần
2610 lần
9510 lần
8210 lần
189 lần
299 lần
049 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7026/02(1) 05/03(1) 12/03(1) 19/03(1)
7902/04(1) 09/04(2) 16/04(1)
4230/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
3927/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
6112/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
9712/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
8416/04(1) 23/04(1) 30/04(1)
0908/01(1) 15/01(1) 22/01(1)
2612/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
0011/12(1) 18/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 138 ngày 11-12-2018
14 135 ngày 22-01-2019
68 112 ngày 06-11-2018
59 111 ngày 21-05-2019
37 106 ngày 09-04-2019
17 98 ngày 05-03-2019
67 97 ngày 12-02-2019
70 96 ngày 21-05-2019
97 96 ngày 21-05-2019
31 95 ngày 07-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia