Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
276 lần
965 lần
845 lần
295 lần
215 lần
044 lần
674 lần
234 lần
824 lần
094 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
279 lần
499 lần
298 lần
628 lần
957 lần
657 lần
617 lần
767 lần
046 lần
776 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2711 lần
4911 lần
6110 lần
959 lần
659 lần
359 lần
048 lần
828 lần
648 lần
768 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3927/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
4507/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
0908/01(1) 15/01(1) 22/01(1)
9327/11(1) 04/12(1)
7104/12(1) 11/12(1)
7701/01(1) 08/01(1)
4130/10(1) 06/11(1)
5311/09(1) 18/09(1)
8329/01(1) 05/02(1)
8531/07(1) 07/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 130 ngày 04-12-2018
30 122 ngày 13-11-2018
36 115 ngày 05-02-2019
39 111 ngày 11-12-2018
46 107 ngày 30-10-2018
54 98 ngày 30-10-2018
12 96 ngày 29-01-2019
23 95 ngày 29-01-2019
91 94 ngày 13-11-2018
68 91 ngày 06-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia