Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
848 lần
705 lần
094 lần
964 lần
184 lần
194 lần
264 lần
834 lần
653 lần
173 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2710 lần
849 lần
097 lần
967 lần
297 lần
627 lần
957 lần
656 lần
716 lần
176 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2711 lần
4910 lần
6110 lần
659 lần
129 lần
299 lần
649 lần
719 lần
629 lần
959 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7026/02(1) 05/03(1) 12/03(1) 19/03(1)
0908/01(1) 15/01(1) 22/01(1)
3927/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
9712/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
3016/10(1) 23/10(1)
0011/12(1) 18/12(1)
1104/09(1) 11/09(1)
1711/12(1) 18/12(1)
2411/09(1) 18/09(1)
2701/01(1) 08/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
36 114 ngày 05-02-2019
30 109 ngày 13-11-2018
39 107 ngày 11-12-2018
46 105 ngày 30-10-2018
68 99 ngày 06-11-2018
51 96 ngày 19-03-2019
31 93 ngày 23-10-2018
79 91 ngày 19-02-2019
37 91 ngày 12-03-2019
17 91 ngày 05-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia