Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
146 lần
415 lần
705 lần
174 lần
584 lần
324 lần
304 lần
374 lần
274 lần
574 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
279 lần
149 lần
578 lần
847 lần
677 lần
587 lần
567 lần
307 lần
837 lần
416 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1413 lần
2712 lần
5711 lần
6711 lần
3510 lần
6510 lần
5610 lần
7610 lần
379 lần
919 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7619/06(1) 23/06(2) 26/06(1) 30/06(1) 03/07(1)
3407/07(1) 10/07(1) 14/07(1)
6719/06(1) 23/06(1) 26/06(1)
4712/06(1) 16/06(1) 19/06(1)
6524/07(1) 11/08(1) 14/08(1)
1401/09(1) 04/09(2) 08/09(2)
5808/09(1) 11/09(1) 15/09(1)
7514/07(1) 17/07(1) 21/07(1)
2417/07(1) 21/07(1) 24/07(1)
4128/08(1) 01/09(2) 04/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
23 148 ngày 10-07-2021
48 129 ngày 21-07-2021
37 111 ngày 11-09-2021
24 108 ngày 25-09-2021
98 106 ngày 24-07-2021
96 106 ngày 09-06-2021
77 105 ngày 22-09-2021
81 97 ngày 22-05-2021
09 94 ngày 15-09-2021
82 93 ngày 22-09-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia