Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
486 lần
975 lần
945 lần
024 lần
274 lần
374 lần
454 lần
964 lần
424 lần
404 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
978 lần
088 lần
408 lần
018 lần
147 lần
517 lần
647 lần
487 lần
786 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3611 lần
1511 lần
6410 lần
2710 lần
979 lần
349 lần
699 lần
729 lần
298 lần
898 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9703/02(1) 06/02(1) 10/02(1)
7618/11(1) 21/11(1) 25/11(1)
6902/12(1) 05/12(1) 09/12(1)
9830/12(2) 02/01(1) 06/01(1)
6711/11(2) 14/11(1) 18/11(2)
0102/01(1) 06/01(1) 09/01(1)
4321/11(1) 25/11(1) 28/11(1)
3628/11(1) 02/12(1) 05/12(2)
1423/12(1) 26/12(1) 30/12(1)
2914/11(1) 18/11(1) 21/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
29 129 ngày 03-02-2021
90 126 ngày 23-12-2020
99 108 ngày 10-02-2021
93 105 ngày 13-02-2021
63 103 ngày 03-02-2021
56 103 ngày 27-01-2021
46 100 ngày 21-11-2020
54 98 ngày 30-12-2020
85 97 ngày 24-02-2021
16 95 ngày 20-02-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia