Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
246 lần
835 lần
004 lần
224 lần
494 lần
874 lần
204 lần
194 lần
324 lần
263 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
199 lần
829 lần
248 lần
327 lần
977 lần
696 lần
996 lần
916 lần
786 lần
496 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9713 lần
8211 lần
1910 lần
029 lần
279 lần
789 lần
249 lần
008 lần
348 lần
968 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8314/04(2) 17/04(1) 21/04(1) 24/04(1)
0220/02(2) 24/02(1) 27/02(1)
2224/04(1) 28/04(1) 01/05(2)
9703/02(1) 06/02(1) 10/02(1)
7007/04(1) 10/04(1) 14/04(1)
2421/04(1) 24/04(1) 28/04(1)
1914/04(1) 17/04(1) 21/04(1)
3231/03(1) 03/04(1) 07/04(1)
6003/04(1) 07/04(1)
1627/01(1) 30/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
37 126 ngày 03-03-2021
60 124 ngày 07-04-2021
02 118 ngày 28-04-2021
28 107 ngày 27-01-2021
23 105 ngày 17-03-2021
48 104 ngày 07-04-2021
07 103 ngày 17-03-2021
73 98 ngày 17-04-2021
10 97 ngày 05-05-2021
68 97 ngày 08-05-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia