Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
065 lần
265 lần
185 lần
655 lần
115 lần
934 lần
694 lần
504 lần
984 lần
844 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1811 lần
238 lần
067 lần
057 lần
507 lần
657 lần
897 lần
117 lần
816 lần
476 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1812 lần
2310 lần
5010 lần
2510 lần
709 lần
159 lần
059 lần
659 lần
939 lần
818 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0630/01(1) 02/02(1) 06/02(1) 09/02(1) 13/02(1)
6502/02(1) 06/02(2) 09/02(1) 13/02(1)
2510/11(1) 14/11(1) 17/11(1) 21/11(1)
3219/12(1) 22/12(1) 26/12(1)
2712/12(1) 15/12(1) 19/12(1)
9207/11(1) 10/11(1) 14/11(1)
5122/12(1) 26/12(1) 29/12(1)
8929/12(2) 02/01(1) 05/01(1)
4726/12(1) 29/12(1) 02/01(1)
8129/12(1) 02/01(1) 05/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 130 ngày 16-02-2019
30 122 ngày 02-02-2019
36 115 ngày 16-01-2019
39 111 ngày 30-01-2019
46 107 ngày 16-02-2019
71 103 ngày 09-02-2019
66 99 ngày 30-01-2019
64 99 ngày 06-02-2019
54 98 ngày 13-02-2019
12 96 ngày 16-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia