Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
047 lần
625 lần
155 lần
785 lần
264 lần
534 lần
954 lần
994 lần
254 lần
654 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
519 lần
629 lần
259 lần
268 lần
668 lần
678 lần
048 lần
408 lần
388 lần
537 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4015 lần
2513 lần
5112 lần
6712 lần
0410 lần
7910 lần
6610 lần
1110 lần
269 lần
389 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4726/08(1) 02/09(1) 09/09(1) 16/09(1)
4402/12(1) 09/12(1) 16/12(1)
2513/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
7827/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
9427/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
6204/11(1) 11/11(1) 18/11(1)
4905/08(1) 12/08(1) 19/08(1)
7512/08(1) 19/08(2) 26/08(1)
0007/10(1) 14/10(1) 21/10(1)
4023/09(1) 30/09(1) 07/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
39 206 ngày 20-01-2021
64 202 ngày 20-01-2021
92 202 ngày 07-10-2020
87 197 ngày 27-01-2021
38 194 ngày 10-02-2021
31 193 ngày 27-01-2021
83 190 ngày 24-02-2021
37 185 ngày 02-12-2020
75 183 ngày 21-10-2020
18 175 ngày 23-12-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia