Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
706 lần
245 lần
995 lần
775 lần
845 lần
165 lần
185 lần
354 lần
024 lần
334 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
999 lần
708 lần
047 lần
777 lần
157 lần
786 lần
186 lần
136 lần
516 lần
196 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5112 lần
9110 lần
9910 lần
4010 lần
2510 lần
539 lần
629 lần
779 lần
679 lần
668 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7827/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
5724/02(1) 03/03(1) 10/03(1)
8417/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
4402/12(1) 09/12(1) 16/12(1)
7224/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
4018/11(1) 25/11(1) 02/12(1)
1517/02(2) 24/02(1) 03/03(2)
3324/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
2513/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
9427/01(1) 03/02(1) 10/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
38 205 ngày 10-02-2021
52 201 ngày 31-03-2021
83 200 ngày 28-04-2021
78 197 ngày 05-05-2021
31 196 ngày 27-01-2021
37 195 ngày 17-03-2021
26 187 ngày 17-02-2021
45 183 ngày 07-04-2021
27 180 ngày 31-03-2021
80 178 ngày 10-03-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia