Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
536 lần
735 lần
415 lần
795 lần
054 lần
814 lần
294 lần
704 lần
204 lần
174 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7910 lần
739 lần
389 lần
207 lần
227 lần
917 lần
417 lần
677 lần
537 lần
706 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3813 lần
7312 lần
6712 lần
2611 lần
2211 lần
9111 lần
9511 lần
1110 lần
7910 lần
2010 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7714/02(1) 21/02(1) 28/02(1) 07/03(1)
2224/01(1) 31/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
1716/05(1) 23/05(1) 30/05(1)
3811/04(1) 18/04(2) 25/04(1)
9118/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
1821/03(1) 28/03(1) 04/04(1)
6317/01(1) 24/01(1) 31/01(1)
0214/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
7906/06(1) 13/06(1) 20/06(1)
7327/06(1) 04/07(1) 11/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
36 211 ngày 09-05-2019
43 205 ngày 06-06-2019
48 202 ngày 04-07-2019
64 201 ngày 25-04-2019
73 199 ngày 11-07-2019
60 199 ngày 09-05-2019
80 198 ngày 20-06-2019
07 197 ngày 18-07-2019
25 194 ngày 18-07-2019
37 191 ngày 06-06-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia