Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
635 lần
595 lần
875 lần
735 lần
985 lần
064 lần
944 lần
794 lần
544 lần
394 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6311 lần
7311 lần
7910 lần
598 lần
947 lần
917 lần
717 lần
576 lần
986 lần
066 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7316 lần
6311 lần
7911 lần
9810 lần
9410 lần
5110 lần
659 lần
599 lần
329 lần
059 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6314/05(1) 21/05(1) 28/05(2) 11/06(1) 18/06(1)
9128/05(1) 11/06(1) 18/06(1) 25/06(1)
2402/07(1) 09/07(1) 16/07(1)
5927/08(1) 03/09(2) 10/09(1)
7325/06(1) 02/07(1) 09/07(2)
6906/08(1) 13/08(1) 20/08(1)
1512/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
2709/07(1) 16/07(1) 23/07(2)
6430/04(1) 07/05(1)
8426/03(1) 30/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 236 ngày 17-09-2020
82 218 ngày 20-08-2020
41 204 ngày 17-09-2020
94 203 ngày 17-09-2020
56 202 ngày 10-09-2020
17 200 ngày 16-07-2020
83 199 ngày 17-09-2020
22 199 ngày 03-09-2020
75 196 ngày 10-09-2020
36 194 ngày 24-09-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia