Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
896 lần
015 lần
295 lần
624 lần
804 lần
044 lần
604 lần
224 lần
954 lần
403 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
228 lần
298 lần
547 lần
477 lần
807 lần
897 lần
247 lần
017 lần
287 lần
386 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3612 lần
8012 lần
0110 lần
0310 lần
4610 lần
8910 lần
229 lần
569 lần
289 lần
549 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3929/09(1) 06/10(1) 13/10(1)
4722/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
8926/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
3615/09(2) 22/09(1) 29/09(2)
2810/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
5401/12(2) 08/12(2) 15/12(2)
2226/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
3003/11(1) 10/11(1)
0509/02(1) 16/02(1)
9810/11(1) 17/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 238 ngày 26-01-2019
50 223 ngày 09-02-2019
63 217 ngày 29-12-2018
17 215 ngày 02-03-2019
19 198 ngày 09-03-2019
38 196 ngày 16-03-2019
23 193 ngày 24-11-2018
76 188 ngày 16-02-2019
71 186 ngày 09-03-2019
99 183 ngày 23-02-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia