Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
026 lần
535 lần
035 lần
205 lần
895 lần
055 lần
124 lần
074 lần
144 lần
934 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
239 lần
538 lần
728 lần
098 lần
208 lần
557 lần
027 lần
077 lần
937 lần
057 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2312 lần
8911 lần
7211 lần
0211 lần
5310 lần
0910 lần
0510 lần
559 lần
209 lần
079 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0204/01(1) 11/01(1) 18/01(2) 25/01(1)
5328/12(1) 04/01(1) 11/01(2)
2309/11(1) 16/11(2) 23/11(1)
1418/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
9707/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
7627/07(1) 03/08(1) 10/08(1)
5509/11(1) 16/11(1) 23/11(1)
2420/07(1) 27/07(1)
9820/07(1) 27/07(1)
4714/12(1) 21/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 336 ngày 30-11-2018
11 324 ngày 01-02-2019
28 305 ngày 08-02-2019
63 300 ngày 01-02-2019
58 300 ngày 23-11-2018
90 300 ngày 01-02-2019
43 298 ngày 08-02-2019
21 292 ngày 11-01-2019
23 292 ngày 08-02-2019
68 289 ngày 19-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia