Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
826 lần
656 lần
575 lần
775 lần
665 lần
854 lần
084 lần
374 lần
174 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
659 lần
858 lần
828 lần
967 lần
807 lần
667 lần
736 lần
036 lần
576 lần
526 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8214 lần
8511 lần
0211 lần
2011 lần
9610 lần
0310 lần
239 lần
659 lần
509 lần
948 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8208/02(1) 15/02(2) 22/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
5707/06(1) 14/06(2) 21/06(1) 28/06(1)
5529/03(1) 05/04(1) 12/04(1) 19/04(1)
0204/01(1) 11/01(1) 18/01(2) 25/01(1)
1201/02(2) 08/02(1) 15/02(1) 22/02(1)
8501/02(1) 08/02(1) 15/02(1)
6122/03(1) 29/03(1) 05/04(2)
0312/04(1) 19/04(1) 26/04(1)
9615/03(2) 22/03(1) 29/03(1)
1418/01(1) 25/01(1) 01/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 239 ngày 12-07-2019
19 226 ngày 10-05-2019
69 224 ngày 08-03-2019
54 222 ngày 07-06-2019
36 211 ngày 03-05-2019
43 205 ngày 28-06-2019
48 202 ngày 12-07-2019
90 202 ngày 01-02-2019
64 201 ngày 24-05-2019
49 200 ngày 12-07-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia