Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
026 lần
675 lần
785 lần
195 lần
824 lần
314 lần
184 lần
584 lần
414 lần
154 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
198 lần
188 lần
787 lần
587 lần
027 lần
157 lần
536 lần
916 lần
856 lần
826 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8211 lần
0211 lần
7811 lần
1510 lần
209 lần
659 lần
189 lần
669 lần
929 lần
199 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5707/06(1) 14/06(2) 21/06(1) 28/06(1)
5309/08(1) 16/08(1) 23/08(1)
6624/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0225/10(1) 01/11(1) 08/11(1)
1727/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
1504/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
4416/08(1) 23/08(1) 30/08(1)
7801/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
7705/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
1925/10(1) 01/11(1) 08/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 272 ngày 07-06-2019
60 222 ngày 08-11-2019
48 215 ngày 18-10-2019
97 215 ngày 20-09-2019
55 212 ngày 15-11-2019
74 209 ngày 23-08-2019
57 205 ngày 20-09-2019
54 203 ngày 27-09-2019
85 200 ngày 18-10-2019
88 200 ngày 18-10-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia