Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
265 lần
525 lần
294 lần
804 lần
554 lần
034 lần
974 lần
674 lần
964 lần
614 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8211 lần
969 lần
209 lần
508 lần
857 lần
027 lần
807 lần
037 lần
147 lần
296 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8212 lần
2311 lần
5311 lần
0510 lần
5510 lần
2610 lần
0910 lần
0310 lần
1410 lần
2010 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8208/02(1) 15/02(2) 22/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
5529/03(1) 05/04(1) 12/04(1) 19/04(1)
1201/02(2) 08/02(1) 15/02(1) 22/02(1)
0204/01(1) 11/01(1) 18/01(2) 25/01(1)
6122/03(1) 29/03(1) 05/04(2)
1418/01(1) 25/01(1) 01/02(1)
9707/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
2309/11(1) 16/11(2) 23/11(1)
8501/02(1) 08/02(1) 15/02(1)
9615/03(2) 22/03(1) 29/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 239 ngày 24-05-2019
50 222 ngày 17-05-2019
49 215 ngày 16-11-2018
19 214 ngày 10-05-2019
41 214 ngày 22-03-2019
39 208 ngày 28-12-2018
20 206 ngày 10-05-2019
69 203 ngày 08-03-2019
58 203 ngày 19-04-2019
93 196 ngày 29-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia