Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
696 lần
616 lần
095 lần
955 lần
374 lần
604 lần
474 lần
994 lần
064 lần
524 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6910 lần
619 lần
609 lần
528 lần
998 lần
087 lần
797 lần
066 lần
096 lần
676 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6911 lần
6011 lần
4711 lần
6111 lần
0810 lần
9910 lần
2810 lần
0710 lần
069 lần
539 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4321/05(1) 28/05(1) 11/06(1)
1105/03(1) 12/03(1) 19/03(1)
6126/03(1) 09/04(1) 16/04(1)
9507/05(1) 14/05(1) 21/05(2)
6209/04(1) 16/04(1) 23/04(1)
2720/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
0808/01(1) 15/01(1) 22/01(1)
3915/01(1) 22/01(1)
6926/03(1) 09/04(2)
4908/01(1) 15/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
35 244 ngày 12-02-2021
14 242 ngày 09-04-2021
31 226 ngày 18-06-2021
39 219 ngày 23-04-2021
38 213 ngày 28-05-2021
45 212 ngày 12-03-2021
12 211 ngày 30-04-2021
81 206 ngày 08-01-2021
17 205 ngày 11-06-2021
78 203 ngày 30-04-2021

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia