Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
125 lần
765 lần
405 lần
635 lần
215 lần
114 lần
854 lần
714 lần
834 lần
964 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1211 lần
859 lần
409 lần
468 lần
927 lần
767 lần
627 lần
277 lần
637 lần
697 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3412 lần
1212 lần
6011 lần
6211 lần
8511 lần
9210 lần
9810 lần
4010 lần
0910 lần
469 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4604/06(1) 11/06(1) 18/06(1) 25/06(1)
1607/05(1) 14/05(1) 21/05(2) 28/05(1)
3820/02(2) 27/02(1) 05/03(1)
7918/06(1) 25/06(1) 02/07(1)
7606/08(1) 13/08(2) 20/08(2)
2630/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
9707/05(1) 14/05(1) 21/05(1)
1211/06(1) 18/06(1) 25/06(1)
3426/03(1) 30/04(1) 07/05(1)
0920/02(1) 27/02(1) 05/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
49 132 ngày 10-09-2020
70 128 ngày 24-09-2020
71 123 ngày 10-09-2020
58 122 ngày 13-08-2020
73 122 ngày 28-05-2020
29 118 ngày 03-09-2020
23 114 ngày 13-08-2020
32 106 ngày 13-08-2020
39 106 ngày 21-05-2020
72 105 ngày 27-08-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia