Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
846 lần
435 lần
415 lần
044 lần
474 lần
034 lần
834 lần
354 lần
314 lần
573 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
849 lần
548 lần
187 lần
477 lần
037 lần
837 lần
747 lần
097 lần
397 lần
417 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3912 lần
0311 lần
8410 lần
7410 lần
4310 lần
859 lần
059 lần
839 lần
099 lần
048 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8418/02(1) 25/02(1) 04/03(2) 11/03(2)
5421/01(2) 22/01(1) 28/01(1) 04/02(1)
4017/12(1) 24/12(2) 31/12(1)
0914/01(1) 21/01(1) 22/01(1)
3905/11(1) 12/11(1) 19/11(1)
3525/03(1) 01/04(2) 08/04(1)
1717/12(1) 24/12(1) 31/12(1)
4125/02(1) 04/03(1) 11/03(1)
1314/01(1) 21/01(1) 22/01(1)
1825/02(1) 04/03(1) 11/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
90 132 ngày 18-02-2021
37 122 ngày 25-03-2021
09 119 ngày 18-02-2021
96 116 ngày 12-11-2020
34 115 ngày 24-12-2020
49 115 ngày 18-03-2021
56 114 ngày 04-03-2021
99 114 ngày 14-01-2021
46 111 ngày 19-11-2020
93 109 ngày 24-12-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia