Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
666 lần
855 lần
025 lần
175 lần
845 lần
754 lần
324 lần
694 lần
194 lần
503 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
199 lần
858 lần
328 lần
097 lần
027 lần
177 lần
017 lần
847 lần
206 lần
566 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0212 lần
0811 lần
1910 lần
3310 lần
1510 lần
099 lần
329 lần
679 lần
349 lần
359 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0817/01(1) 24/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
3531/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
3324/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
3209/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
7107/03(1) 14/03(1) 21/03(1)
6923/05(1) 30/05(2) 06/06(1)
0624/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
4104/04(1) 11/04(1) 18/04(1)
5016/05(1) 23/05(1)
7513/06(1) 20/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
14 143 ngày 23-05-2019
99 134 ngày 14-02-2019
36 132 ngày 04-04-2019
70 122 ngày 13-06-2019
17 110 ngày 11-07-2019
79 108 ngày 06-06-2019
37 107 ngày 02-05-2019
75 107 ngày 11-07-2019
67 106 ngày 27-06-2019
31 105 ngày 14-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia