Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
087 lần
356 lần
865 lần
334 lần
964 lần
764 lần
024 lần
674 lần
154 lần
484 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
088 lần
348 lần
487 lần
067 lần
687 lần
457 lần
707 lần
967 lần
357 lần
927 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8513 lần
0811 lần
0611 lần
4511 lần
3310 lần
739 lần
039 lần
349 lần
989 lần
179 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8523/08(1) 30/08(1) 06/09(1) 13/09(1) 20/09(2) 27/09(1)
7713/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
0817/01(1) 24/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
3324/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
1013/12(1) 20/12(1) 27/12(1)
3531/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
9213/12(1) 20/12(1) 27/12(2)
5213/12(1) 20/12(1) 27/12(1)
3820/09(1) 27/09(1) 04/10(2)
6015/11(1) 22/11(2) 29/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
40 124 ngày 07-03-2019
82 121 ngày 13-09-2018
99 120 ngày 14-02-2019
46 112 ngày 24-01-2019
75 112 ngày 06-12-2018
30 109 ngày 14-02-2019
28 109 ngày 23-08-2018
34 104 ngày 28-02-2019
70 101 ngày 21-02-2019
23 101 ngày 22-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia