Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
197 lần
016 lần
094 lần
674 lần
424 lần
304 lần
324 lần
244 lần
333 lần
413 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
359 lần
089 lần
198 lần
678 lần
017 lần
687 lần
157 lần
327 lần
097 lần
337 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1911 lần
3411 lần
3510 lần
6810 lần
0810 lần
339 lần
679 lần
659 lần
709 lần
459 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0817/01(1) 24/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
3324/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
6508/11(1) 15/11(1) 22/11(1)
7107/03(1) 14/03(1) 21/03(1)
3531/01(1) 07/02(1) 14/02(1)
0624/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
5213/12(1) 20/12(1) 27/12(1)
9213/12(1) 20/12(1) 27/12(2)
4104/04(1) 11/04(1) 18/04(1)
3209/05(1) 16/05(1) 23/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 138 ngày 21-02-2019
83 138 ngày 03-01-2019
14 135 ngày 23-05-2019
36 133 ngày 04-04-2019
23 133 ngày 22-11-2018
46 122 ngày 09-05-2019
39 120 ngày 18-04-2019
85 112 ngày 25-04-2019
68 112 ngày 16-05-2019
59 111 ngày 29-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia