Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
747 lần
185 lần
395 lần
125 lần
064 lần
094 lần
554 lần
154 lần
324 lần
494 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
749 lần
498 lần
398 lần
128 lần
408 lần
858 lần
437 lần
997 lần
037 lần
057 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4013 lần
8512 lần
1212 lần
7412 lần
989 lần
099 lần
059 lần
439 lần
188 lần
838 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9715/10(1) 22/10(1) 29/10(1)
3905/11(1) 12/11(1) 19/11(1)
1227/08(1) 03/09(1) 10/09(1)
8617/12(1) 24/12(1) 31/12(1)
4017/12(1) 24/12(2) 31/12(1)
7606/08(1) 13/08(2) 20/08(2)
1717/12(1) 24/12(1) 31/12(1)
0617/09(1) 24/09(1)
8926/11(1) 03/12(1)
0817/12(1) 24/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
49 148 ngày 31-12-2020
59 134 ngày 05-11-2020
90 127 ngày 19-11-2020
07 126 ngày 17-12-2020
55 125 ngày 07-01-2021
03 124 ngày 14-01-2021
41 113 ngày 22-10-2020
17 109 ngày 31-12-2020
99 108 ngày 14-01-2021
60 107 ngày 24-12-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia