Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
658 lần
495 lần
704 lần
674 lần
944 lần
894 lần
144 lần
573 lần
923 lần
203 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
439 lần
658 lần
498 lần
687 lần
677 lần
947 lần
147 lần
547 lần
706 lần
116 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9111 lần
4310 lần
6710 lần
9410 lần
689 lần
669 lần
499 lần
549 lần
708 lần
658 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6807/05(1) 14/05(1) 21/05(1) 28/05(1)
5118/06(1) 25/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
6506/08(1) 13/08(2) 20/08(1)
9019/02(1) 26/02(1) 05/03(1)
4218/06(1) 25/06(1) 02/07(2)
1413/08(1) 20/08(1) 27/08(1)
1602/04(1) 09/04(1)
1719/02(2) 26/02(1)
9119/03(1) 26/03(1)
3709/04(1) 16/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 257 ngày 06-08-2019
17 242 ngày 20-08-2019
19 223 ngày 21-05-2019
93 213 ngày 23-04-2019
60 213 ngày 27-08-2019
80 210 ngày 07-05-2019
73 210 ngày 03-09-2019
48 205 ngày 03-09-2019
02 205 ngày 02-04-2019
07 205 ngày 21-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia