Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
565 lần
945 lần
095 lần
284 lần
174 lần
694 lần
904 lần
214 lần
954 lần
184 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
569 lần
708 lần
257 lần
547 lần
177 lần
336 lần
296 lần
216 lần
956 lần
186 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3313 lần
5611 lần
3411 lần
7010 lần
4410 lần
399 lần
669 lần
549 lần
989 lần
149 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3918/09(1) 25/09(1) 02/10(1) 09/10(1) 16/10(1)
7011/12(1) 18/12(1) 25/12(1) 01/01(1)
5622/01(1) 29/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
7601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
3411/09(1) 18/09(1) 25/09(2)
9825/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
5816/10(2) 23/10(1) 30/10(1)
2920/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
9019/02(1) 26/02(1) 05/03(1)
3328/08(2) 04/09(2) 11/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 242 ngày 26-02-2019
63 237 ngày 19-02-2019
11 233 ngày 12-03-2019
50 227 ngày 19-02-2019
32 224 ngày 20-11-2018
17 219 ngày 26-02-2019
00 214 ngày 26-02-2019
13 213 ngày 01-01-2019
52 211 ngày 29-01-2019
30 207 ngày 05-03-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia