Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
116 lần
195 lần
435 lần
915 lần
665 lần
685 lần
964 lần
544 lần
974 lần
384 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
667 lần
547 lần
117 lần
947 lần
996 lần
916 lần
676 lần
566 lần
216 lần
196 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6611 lần
5411 lần
5610 lần
7010 lần
9110 lần
339 lần
729 lần
198 lần
298 lần
438 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5622/01(1) 29/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
7011/12(1) 18/12(1) 25/12(1) 01/01(1)
6807/05(1) 14/05(1) 21/05(1)
7515/01(1) 22/01(1) 29/01(1)
9019/02(1) 26/02(1) 05/03(1)
7601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
2920/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
3612/02(1) 19/02(1)
4911/12(1) 18/12(1)
2101/01(1) 08/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 239 ngày 26-02-2019
50 222 ngày 07-05-2019
23 217 ngày 16-04-2019
49 215 ngày 21-05-2019
19 214 ngày 21-05-2019
41 214 ngày 23-04-2019
71 213 ngày 05-03-2019
78 212 ngày 12-03-2019
39 208 ngày 14-05-2019
05 207 ngày 08-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia