Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
706 lần
546 lần
566 lần
955 lần
755 lần
725 lần
985 lần
184 lần
764 lần
524 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
989 lần
569 lần
657 lần
357 lần
727 lần
397 lần
707 lần
667 lần
147 lần
347 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1412 lần
3312 lần
3411 lần
3911 lần
4411 lần
9910 lần
3510 lần
5410 lần
989 lần
709 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3918/09(1) 25/09(1) 02/10(1) 09/10(1) 16/10(1)
7011/12(1) 18/12(1) 25/12(1) 01/01(1)
3411/09(1) 18/09(1) 25/09(2)
5816/10(2) 23/10(1) 30/10(1)
5622/01(1) 29/01(1) 05/02(1)
7601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
9825/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
2920/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
1431/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
6123/10(1) 30/10(1) 06/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 336 ngày 27-11-2018
11 324 ngày 16-10-2018
28 305 ngày 29-01-2019
25 302 ngày 22-01-2019
01 302 ngày 01-01-2019
58 300 ngày 30-10-2018
63 300 ngày 06-11-2018
90 300 ngày 22-01-2019
43 298 ngày 22-01-2019
26 297 ngày 02-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia