Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
345 lần
285 lần
755 lần
464 lần
934 lần
664 lần
234 lần
864 lần
273 lần
953 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
289 lần
127 lần
707 lần
077 lần
757 lần
647 lần
237 lần
457 lần
466 lần
866 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7311 lần
6911 lần
6411 lần
4510 lần
7010 lần
2810 lần
469 lần
729 lần
239 lần
129 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7317/07(1) 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
9504/12(1) 11/12(1) 18/12(1)
6716/10(2) 23/10(1) 30/10(1)
0009/10(1) 16/10(1) 23/10(1)
7525/12(1) 01/01(2) 08/01(1)
6601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
6420/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
7925/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
2230/10(1) 06/11(1) 13/11(1)
1227/11(1) 04/12(1) 11/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
97 339 ngày 18-12-2018
06 336 ngày 07-08-2018
11 324 ngày 29-01-2019
51 315 ngày 11-12-2018
28 305 ngày 05-02-2019
25 302 ngày 29-01-2019
01 302 ngày 25-12-2018
58 300 ngày 13-11-2018
63 300 ngày 29-01-2019
90 300 ngày 05-02-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia