Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
146 lần
205 lần
735 lần
634 lần
874 lần
034 lần
284 lần
654 lần
234 lần
754 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2810 lần
758 lần
237 lần
147 lần
867 lần
656 lần
736 lần
466 lần
206 lần
126 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2812 lần
7511 lần
1210 lần
6410 lần
869 lần
909 lần
599 lần
739 lần
469 lần
729 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7525/12(1) 01/01(2) 08/01(1)
8705/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
7925/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
6601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
2230/10(1) 06/11(1) 13/11(1)
6420/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
0009/10(1) 16/10(1) 23/10(1)
9504/12(1) 11/12(1) 18/12(1)
6716/10(2) 23/10(1) 30/10(1)
1227/11(1) 04/12(1) 11/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 242 ngày 12-02-2019
63 237 ngày 19-03-2019
11 233 ngày 05-03-2019
50 227 ngày 22-01-2019
45 227 ngày 18-12-2018
32 224 ngày 05-02-2019
17 219 ngày 15-01-2019
26 215 ngày 05-03-2019
00 214 ngày 19-03-2019
13 213 ngày 18-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia