Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
696 lần
905 lần
625 lần
665 lần
644 lần
634 lần
874 lần
844 lần
384 lần
324 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6910 lần
178 lần
387 lần
637 lần
587 lần
127 lần
877 lần
797 lần
147 lần
247 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1412 lần
4011 lần
4411 lần
6311 lần
6911 lần
9010 lần
1710 lần
7910 lần
5310 lần
659 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2327/08(1) 03/09(1) 10/09(1)
4412/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
1716/04(1) 23/04(1) 30/04(1)
5325/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
1426/03(1) 02/04(1) 09/04(1)
1518/06(1) 25/06(1) 02/07(1)
6928/05(1) 04/06(1) 11/06(1)
2421/05(1) 28/05(1) 04/06(1)
1623/04(1) 30/04(1) 07/05(1)
4023/07(1) 30/07(1) 06/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 257 ngày 10-09-2019
17 242 ngày 20-08-2019
26 240 ngày 05-03-2019
49 237 ngày 13-08-2019
19 223 ngày 13-08-2019
39 218 ngày 25-06-2019
60 213 ngày 04-06-2019
93 213 ngày 30-07-2019
73 210 ngày 13-08-2019
80 210 ngày 21-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia