Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
406 lần
146 lần
585 lần
165 lần
895 lần
654 lần
534 lần
834 lần
594 lần
794 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1412 lần
658 lần
538 lần
408 lần
757 lần
167 lần
897 lần
877 lần
636 lần
866 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1413 lần
2812 lần
6510 lần
7510 lần
409 lần
909 lần
899 lần
348 lần
648 lần
128 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2230/10(1) 06/11(1) 13/11(1)
4412/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
1623/04(1) 30/04(1) 07/05(1)
1716/04(1) 23/04(1) 30/04(1)
9504/12(1) 11/12(1) 18/12(1)
8705/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
6420/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
1227/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
7525/12(1) 01/01(2) 08/01(1)
6601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 239 ngày 30-04-2019
26 228 ngày 05-03-2019
50 222 ngày 23-04-2019
37 218 ngày 29-01-2019
23 217 ngày 16-04-2019
49 215 ngày 07-05-2019
41 214 ngày 14-05-2019
19 214 ngày 19-03-2019
71 213 ngày 30-04-2019
78 212 ngày 30-04-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia