Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
295 lần
815 lần
524 lần
164 lần
704 lần
904 lần
404 lần
084 lần
684 lần
744 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
029 lần
819 lần
908 lần
687 lần
987 lần
476 lần
166 lần
356 lần
746 lần
526 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0212 lần
5712 lần
9011 lần
0611 lần
8110 lần
169 lần
778 lần
488 lần
638 lần
688 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8110/12(1) 17/12(1) 24/12(1) 31/12(1) 07/01(1)
9005/11(1) 12/11(1) 19/11(1) 26/11(1)
0831/12(1) 07/01(1) 14/01(1)
1016/07(1) 23/07(2) 30/07(2)
2926/11(1) 03/12(1) 10/12(1)
6122/10(1) 29/10(1) 05/11(1)
0625/06(2) 02/07(1) 09/07(1)
7309/07(1) 16/07(1) 23/07(1)
4923/07(1) 30/07(1) 06/08(1)
4808/10(1) 15/10(1) 22/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
89 248 ngày 31-12-2020
53 247 ngày 20-08-2020
29 246 ngày 14-01-2021
73 243 ngày 23-07-2020
51 231 ngày 03-12-2020
05 231 ngày 10-12-2020
25 227 ngày 07-01-2021
69 227 ngày 19-11-2020
47 218 ngày 31-12-2020
56 217 ngày 15-10-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia