Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
645 lần
384 lần
704 lần
464 lần
734 lần
363 lần
053 lần
583 lần
313 lần
773 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
159 lần
058 lần
828 lần
887 lần
197 lần
857 lần
467 lần
376 lần
816 lần
916 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0511 lần
5610 lần
1510 lần
819 lần
169 lần
859 lần
619 lần
949 lần
829 lần
609 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8210/01(1) 17/01(1) 24/01(2) 31/01(1)
8831/01(1) 07/02(1) 14/02(1) 21/02(1)
5404/04(1) 11/04(1) 18/04(1)
6409/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
6114/03(1) 21/03(1) 28/03(1)
4610/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
2514/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
3820/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
9314/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
9706/12(1) 13/12(1) 20/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
25 247 ngày 04-04-2019
06 245 ngày 31-01-2019
17 239 ngày 23-05-2019
67 233 ngày 09-05-2019
26 228 ngày 14-02-2019
52 226 ngày 23-05-2019
37 218 ngày 02-05-2019
23 217 ngày 18-04-2019
49 215 ngày 09-05-2019
41 214 ngày 09-05-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia