Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
615 lần
584 lần
464 lần
844 lần
884 lần
924 lần
004 lần
724 lần
684 lần
364 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
618 lần
368 lần
647 lần
467 lần
847 lần
887 lần
796 lần
736 lần
026 lần
926 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1511 lần
8811 lần
6111 lần
1910 lần
4610 lần
369 lần
059 lần
849 lần
828 lần
688 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6106/06(1) 13/06(1) 20/06(2) 27/06(1)
8831/01(1) 07/02(1) 14/02(1) 21/02(1)
8210/01(1) 17/01(1) 24/01(2) 31/01(1)
1507/02(1) 14/02(1) 21/02(2)
8420/06(1) 27/06(1) 04/07(1)
6409/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
2514/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
9314/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
3818/04(1) 25/04(1) 02/05(1)
5404/04(1) 11/04(1) 18/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
52 247 ngày 20-06-2019
17 239 ngày 06-06-2019
26 232 ngày 14-02-2019
24 226 ngày 18-07-2019
19 226 ngày 11-07-2019
69 224 ngày 18-07-2019
54 222 ngày 13-06-2019
37 221 ngày 02-05-2019
36 211 ngày 18-07-2019
39 211 ngày 11-07-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia