Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
576 lần
025 lần
105 lần
484 lần
424 lần
984 lần
184 lần
344 lần
724 lần
684 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
028 lần
578 lần
698 lần
987 lần
067 lần
316 lần
386 lần
806 lần
686 lần
076 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0711 lần
3811 lần
6810 lần
5410 lần
9810 lần
5710 lần
4910 lần
3410 lần
809 lần
029 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4927/02(1) 05/03(1) 12/03(1)
7309/07(1) 16/07(1) 23/07(1)
5419/03(1) 26/03(1) 30/04(1)
1016/07(1) 23/07(2) 30/07(2)
0625/06(2) 02/07(1) 09/07(1)
2207/05(1) 14/05(1) 21/05(1)
3819/03(1) 26/03(1) 30/04(1)
1905/03(2) 12/03(1)
6830/04(1) 07/05(1)
7230/07(1) 06/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 274 ngày 09-07-2020
00 236 ngày 27-08-2020
88 236 ngày 27-08-2020
21 226 ngày 06-08-2020
42 223 ngày 24-09-2020
38 220 ngày 24-09-2020
82 218 ngày 06-08-2020
91 216 ngày 24-09-2020
05 214 ngày 17-09-2020
52 208 ngày 05-03-2020

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia