Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
826 lần
156 lần
856 lần
055 lần
934 lần
194 lần
254 lần
604 lần
144 lần
884 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
569 lần
058 lần
608 lần
858 lần
827 lần
427 lần
157 lần
537 lần
617 lần
947 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2512 lần
9211 lần
1511 lần
0510 lần
5310 lần
5610 lần
829 lần
979 lần
609 lần
859 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8210/01(1) 17/01(1) 24/01(2) 31/01(1)
8831/01(1) 07/02(1) 14/02(1) 21/02(1)
9314/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
0323/08(1) 30/08(1) 06/09(1)
2320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
5601/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
8727/09(1) 04/10(1) 11/10(1)
4610/01(1) 17/01(1) 24/01(1)
6706/12(1) 13/12(1) 20/12(1)
3820/12(1) 27/12(1) 03/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
11 259 ngày 07-02-2019
97 258 ngày 28-02-2019
06 238 ngày 31-01-2019
50 234 ngày 04-10-2018
83 232 ngày 13-12-2018
67 224 ngày 31-01-2019
45 223 ngày 10-01-2019
01 220 ngày 07-02-2019
90 219 ngày 29-11-2018
63 217 ngày 17-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia