Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
516 lần
005 lần
495 lần
024 lần
154 lần
084 lần
464 lần
914 lần
094 lần
034 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
558 lần
518 lần
027 lần
497 lần
917 lần
246 lần
096 lần
956 lần
846 lần
566 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9611 lần
5511 lần
1610 lần
0810 lần
5110 lần
239 lần
099 lần
908 lần
958 lần
028 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9919/06(1) 26/06(1) 03/07(1) 10/07(1)
5526/06(1) 03/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
9601/05(2) 08/05(2) 15/05(1)
3928/08(1) 04/09(1) 11/09(1)
8113/03(1) 20/03(1) 27/03(1)
5131/07(1) 07/08(2) 14/08(1)
0307/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
2208/05(1) 15/05(1) 22/05(1)
0228/08(1) 04/09(1) 11/09(1)
1620/03(1) 27/03(2) 03/04(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 176 ngày 04-09-2018
80 155 ngày 07-08-2018
97 153 ngày 10-07-2018
37 145 ngày 26-06-2018
00 139 ngày 25-09-2018
06 138 ngày 04-09-2018
21 138 ngày 11-09-2018
72 137 ngày 11-09-2018
88 134 ngày 08-05-2018
45 134 ngày 31-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia