Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
655 lần
165 lần
095 lần
815 lần
034 lần
594 lần
974 lần
904 lần
534 lần
294 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
908 lần
457 lần
167 lần
057 lần
647 lần
097 lần
657 lần
966 lần
036 lần
186 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8112 lần
1811 lần
9011 lần
0910 lần
4910 lần
039 lần
649 lần
089 lần
359 lần
479 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1910/10(1) 17/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
1807/11(1) 14/11(2) 21/11(1)
1620/03(1) 27/03(2) 03/04(2)
5224/10(1) 31/10(1) 07/11(1)
3731/10(1) 07/11(1) 14/11(1)
6430/01(1) 06/02(1) 13/02(1)
4709/01(1) 16/01(1) 23/01(2)
8117/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
4512/12(1) 19/12(2) 26/12(1)
9626/12(1) 02/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 194 ngày 10-04-2018
17 167 ngày 16-01-2018
19 151 ngày 13-03-2018
93 144 ngày 24-04-2018
07 144 ngày 16-01-2018
45 143 ngày 13-02-2018
43 142 ngày 06-02-2018
60 139 ngày 26-12-2017
73 136 ngày 13-03-2018
00 134 ngày 30-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia