Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
556 lần
565 lần
415 lần
674 lần
964 lần
104 lần
994 lần
264 lần
454 lần
693 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9610 lần
559 lần
168 lần
237 lần
766 lần
416 lần
566 lần
596 lần
906 lần
086 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9614 lần
9010 lần
4110 lần
1610 lần
099 lần
739 lần
059 lần
109 lần
559 lần
569 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5526/06(1) 03/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
9919/06(1) 26/06(1) 03/07(1) 10/07(1)
4709/01(1) 16/01(1) 23/01(2)
9601/05(2) 08/05(2) 15/05(1)
8113/03(1) 20/03(1) 27/03(1)
4526/06(1) 03/07(1) 10/07(1)
2208/05(1) 15/05(1) 22/05(1)
6430/01(1) 06/02(1) 13/02(1)
1620/03(1) 27/03(2) 03/04(2)
4909/01(1) 16/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
70 178 ngày 01-05-2018
19 168 ngày 17-07-2018
97 147 ngày 10-07-2018
66 134 ngày 24-04-2018
72 130 ngày 05-06-2018
00 129 ngày 03-07-2018
88 129 ngày 08-05-2018
76 128 ngày 17-07-2018
34 128 ngày 03-07-2018
45 124 ngày 10-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia