Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
156 lần
675 lần
795 lần
464 lần
804 lần
574 lần
924 lần
964 lần
304 lần
314 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1510 lần
468 lần
007 lần
957 lần
497 lần
097 lần
517 lần
786 lần
026 lần
316 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1512 lần
4610 lần
9510 lần
6710 lần
789 lần
099 lần
419 lần
519 lần
969 lần
029 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9919/06(1) 26/06(1) 03/07(1) 10/07(1)
6730/10(1) 06/11(1) 13/11(1) 20/11(1)
5526/06(1) 03/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
1518/09(1) 25/09(1) 02/10(2)
4526/06(1) 03/07(1) 10/07(1)
0307/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
5131/07(1) 07/08(2) 14/08(1)
0818/09(1) 25/09(1) 02/10(1)
0228/08(1) 04/09(1) 11/09(1)
3928/08(1) 04/09(1) 11/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
48 167 ngày 04-12-2018
90 161 ngày 23-10-2018
00 153 ngày 13-11-2018
36 151 ngày 27-11-2018
01 150 ngày 06-11-2018
88 146 ngày 13-11-2018
45 144 ngày 20-11-2018
42 139 ngày 20-11-2018
14 138 ngày 14-08-2018
26 137 ngày 02-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia