Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
905 lần
255 lần
174 lần
314 lần
754 lần
634 lần
363 lần
263 lần
713 lần
673 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
909 lần
178 lần
987 lần
767 lần
657 lần
646 lần
256 lần
306 lần
096 lần
336 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2913 lần
1712 lần
6610 lần
7610 lần
9010 lần
359 lần
259 lần
659 lần
879 lần
368 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8410/11(1) 17/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
1708/09(1) 15/09(2) 22/09(1)
6502/02(1) 09/02(1) 16/02(1)
8706/10(1) 13/10(1) 20/10(2)
6629/09(2) 06/10(1) 13/10(1)
3612/01(1) 19/01(1)
7917/11(1) 24/11(1)
7029/12(2) 05/01(1)
4515/09(1) 22/09(1)
6401/12(3) 08/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
48 150 ngày 22-09-2017
80 134 ngày 06-10-2017
93 131 ngày 16-03-2018
90 123 ngày 09-03-2018
65 121 ngày 16-02-2018
36 118 ngày 23-02-2018
92 116 ngày 15-09-2017
06 115 ngày 22-12-2017
00 113 ngày 23-02-2018
97 112 ngày 16-02-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia