Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
625 lần
955 lần
364 lần
114 lần
534 lần
064 lần
894 lần
764 lần
403 lần
433 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8911 lần
908 lần
768 lần
067 lần
667 lần
106 lần
956 lần
426 lần
356 lần
776 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8912 lần
7610 lần
9510 lần
409 lần
179 lần
779 lần
109 lần
909 lần
649 lần
138 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1313/04(1) 20/04(1) 27/04(1) 04/05(1)
2703/08(2) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
5110/08(1) 17/08(1) 24/08(1) 31/08(1)
9521/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
8906/07(1) 13/07(1) 20/07(2) 27/07(1)
6413/04(1) 20/04(1) 27/04(1)
0603/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
2008/06(1) 15/06(1) 22/06(1)
1718/05(2) 25/05(1) 01/06(1)
0513/07(1) 20/07(1) 27/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 140 ngày 27-07-2018
72 139 ngày 19-10-2018
38 126 ngày 01-06-2018
69 121 ngày 24-08-2018
29 119 ngày 21-09-2018
05 117 ngày 07-09-2018
49 114 ngày 31-08-2018
93 113 ngày 31-08-2018
41 111 ngày 27-07-2018
35 110 ngày 14-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia