Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
266 lần
465 lần
365 lần
775 lần
594 lần
924 lần
954 lần
444 lần
164 lần
124 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
068 lần
958 lần
897 lần
367 lần
627 lần
927 lần
777 lần
466 lần
266 lần
106 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8912 lần
7611 lần
7711 lần
9010 lần
069 lần
959 lần
109 lần
328 lần
928 lần
428 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8906/07(1) 13/07(1) 20/07(2) 27/07(1)
2703/08(2) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
9521/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
5110/08(1) 17/08(1) 24/08(1) 31/08(1)
5919/10(1) 26/10(1) 02/11(1)
2219/10(1) 26/10(1) 02/11(1)
2008/06(1) 15/06(1) 22/06(1)
1718/05(2) 25/05(1) 01/06(1)
0513/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
0603/08(1) 10/08(1) 17/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
05 133 ngày 02-11-2018
81 133 ngày 28-09-2018
29 127 ngày 23-11-2018
91 126 ngày 23-11-2018
92 125 ngày 30-11-2018
35 122 ngày 09-11-2018
41 118 ngày 27-07-2018
93 117 ngày 30-11-2018
08 117 ngày 07-12-2018
69 116 ngày 30-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia