Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
875 lần
645 lần
844 lần
094 lần
334 lần
614 lần
584 lần
354 lần
974 lần
303 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2911 lần
178 lần
737 lần
667 lần
187 lần
357 lần
877 lần
846 lần
766 lần
776 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2912 lần
1710 lần
6610 lần
1810 lần
309 lần
359 lần
769 lần
848 lần
878 lần
738 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8410/11(1) 17/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
1326/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
6629/09(2) 06/10(1) 13/10(1)
9521/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
9928/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
9811/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
1708/09(1) 15/09(2) 22/09(1)
8706/10(1) 13/10(1) 20/10(2)
8914/07(1) 21/07(1) 28/07(1)
3026/05(1) 02/06(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 122 ngày 17-11-2017
11 120 ngày 17-11-2017
48 119 ngày 22-09-2017
25 117 ngày 27-10-2017
07 116 ngày 13-10-2017
80 114 ngày 06-10-2017
60 114 ngày 08-12-2017
74 113 ngày 25-08-2017
29 113 ngày 24-11-2017
44 113 ngày 01-12-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia