Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
905 lần
325 lần
765 lần
505 lần
914 lần
964 lần
214 lần
334 lần
484 lần
774 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
839 lần
918 lần
648 lần
408 lần
177 lần
327 lần
776 lần
506 lần
906 lần
786 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9012 lần
1711 lần
9110 lần
0010 lần
8310 lần
409 lần
329 lần
299 lần
769 lần
649 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1313/04(1) 20/04(1) 27/04(1) 04/05(1)
5316/03(1) 23/03(1) 30/03(1)
2008/06(1) 15/06(1) 22/06(1)
6502/02(1) 09/02(1) 16/02(1)
1718/05(2) 25/05(1) 01/06(1)
6413/04(1) 20/04(1) 27/04(1)
9523/03(1) 30/03(1) 06/04(1)
5813/04(1) 20/04(1)
7716/02(1) 23/02(1)
8829/12(1) 05/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 149 ngày 30-03-2018
88 131 ngày 05-01-2018
72 127 ngày 25-05-2018
45 127 ngày 08-06-2018
00 126 ngày 06-07-2018
76 125 ngày 22-06-2018
25 115 ngày 04-05-2018
82 110 ngày 13-07-2018
75 110 ngày 29-06-2018
06 106 ngày 06-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia