Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
206 lần
036 lần
276 lần
425 lần
105 lần
684 lần
454 lần
074 lần
534 lần
844 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2710 lần
968 lần
207 lần
037 lần
247 lần
576 lần
386 lần
076 lần
536 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2711 lần
7310 lần
2410 lần
579 lần
999 lần
799 lần
789 lần
179 lần
969 lần
209 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9608/12(1) 15/12(1) 22/12(1) 29/12(1) 05/01(2)
2420/10(1) 27/10(1) 03/11(1) 10/11(2)
2016/02(1) 23/02(1) 02/03(1)
0302/02(1) 09/02(1) 16/02(1)
7210/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
7915/09(2) 22/09(1) 29/09(1)
7808/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
2723/02(2) 02/03(1) 09/03(2)
5701/09(1) 08/09(1)
8708/09(2) 15/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
48 150 ngày 02-02-2018
80 134 ngày 02-02-2018
93 131 ngày 19-01-2018
60 128 ngày 26-01-2018
90 123 ngày 09-03-2018
74 122 ngày 08-09-2017
65 121 ngày 26-01-2018
36 118 ngày 09-02-2018
92 116 ngày 16-02-2018
06 115 ngày 02-03-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia