Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
247 lần
775 lần
284 lần
874 lần
274 lần
734 lần
294 lần
014 lần
644 lần
043 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2410 lần
788 lần
047 lần
877 lần
797 lần
647 lần
506 lần
636 lần
176 lần
776 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0411 lần
2411 lần
7811 lần
1710 lần
4610 lần
9310 lần
779 lần
799 lần
399 lần
508 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2420/10(1) 27/10(1) 03/11(1) 10/11(2)
7808/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
7915/09(2) 22/09(1) 29/09(1)
4923/06(1) 30/06(1) 07/07(1)
4621/07(2) 28/07(1) 04/08(1)
5104/08(2) 11/08(1) 18/08(1)
7210/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
2628/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
0406/10(2) 13/10(1)
7501/09(1) 08/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 156 ngày 13-10-2017
43 138 ngày 13-10-2017
19 134 ngày 29-09-2017
09 134 ngày 25-08-2017
46 127 ngày 20-10-2017
45 124 ngày 20-10-2017
93 122 ngày 15-12-2017
11 120 ngày 08-09-2017
48 119 ngày 03-11-2017
88 117 ngày 24-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia