Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
915 lần
805 lần
625 lần
655 lần
765 lần
595 lần
604 lần
584 lần
164 lần
054 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
639 lần
629 lần
918 lần
168 lần
058 lần
117 lần
767 lần
597 lần
686 lần
036 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1612 lần
1111 lần
0511 lần
7810 lần
919 lần
409 lần
769 lần
639 lần
339 lần
599 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5430/03(2) 06/04(1) 13/04(1) 20/04(1)
6206/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
1610/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
2604/05(1) 11/05(1) 18/05(1)
8420/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
0811/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
9107/09(1) 14/09(1)
1704/05(1) 11/05(1)
2208/06(1) 15/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
45 149 ngày 18-05-2018
00 140 ngày 14-09-2018
88 139 ngày 13-07-2018
72 139 ngày 28-09-2018
38 126 ngày 31-08-2018
69 121 ngày 15-06-2018
29 119 ngày 19-10-2018
25 118 ngày 05-10-2018
05 117 ngày 19-10-2018
49 114 ngày 05-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia