Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
786 lần
066 lần
505 lần
604 lần
584 lần
494 lần
024 lần
304 lần
804 lần
904 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
169 lần
599 lần
628 lần
807 lần
507 lần
587 lần
237 lần
067 lần
787 lần
957 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1612 lần
5911 lần
6311 lần
6211 lần
7810 lần
1110 lần
309 lần
259 lần
409 lần
059 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6206/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
1610/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
0626/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
7425/05(1) 01/06(1)
1403/08(1) 10/08(1)
8624/08(1) 31/08(2)
2831/08(1) 07/09(1)
8031/08(1) 07/09(1)
3013/07(1) 20/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
01 150 ngày 07-09-2018
45 144 ngày 18-05-2018
05 133 ngày 19-10-2018
81 133 ngày 23-11-2018
29 127 ngày 19-10-2018
91 126 ngày 12-10-2018
92 125 ngày 02-11-2018
35 122 ngày 23-11-2018
41 118 ngày 23-11-2018
93 117 ngày 05-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia