Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
635 lần
664 lần
084 lần
944 lần
054 lần
254 lần
384 lần
114 lần
094 lần
403 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
788 lần
388 lần
548 lần
847 lần
167 lần
087 lần
277 lần
667 lần
406 lần
636 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2711 lần
1110 lần
3810 lần
5410 lần
849 lần
039 lần
699 lần
209 lần
789 lần
668 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5423/03(1) 30/03(2) 06/04(1) 13/04(1) 20/04(1)
8420/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
0302/02(1) 09/02(1) 16/02(1)
0811/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
9622/12(1) 29/12(1) 05/01(2)
2723/02(2) 02/03(1) 09/03(2)
3409/03(1) 16/03(1) 23/03(1)
2016/02(1) 23/02(1) 02/03(1)
2604/05(1) 11/05(1) 18/05(1)
4013/04(1) 20/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 149 ngày 29-06-2018
88 131 ngày 13-07-2018
72 127 ngày 08-06-2018
45 127 ngày 18-05-2018
00 126 ngày 08-06-2018
76 125 ngày 22-06-2018
73 119 ngày 16-03-2018
25 115 ngày 06-07-2018
41 115 ngày 09-03-2018
99 114 ngày 29-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia