Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
066 lần
516 lần
935 lần
115 lần
495 lần
374 lần
704 lần
624 lần
214 lần
844 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
499 lần
799 lần
519 lần
938 lần
178 lần
037 lần
267 lần
707 lần
376 lần
026 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7912 lần
4911 lần
5111 lần
6210 lần
1710 lần
449 lần
229 lần
029 lần
039 lần
939 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7821/04(1) 23/04(1) 28/04(1) 30/04(2)
1728/05(1) 02/06(2) 04/06(1) 09/06(1)
0314/05(1) 19/05(1) 21/05(1)
3214/05(1) 19/05(1) 21/05(1)
2614/05(1) 19/05(1) 21/05(1)
1519/05(1) 21/05(1) 26/05(1)
2723/04(1) 28/04(1) 30/04(1)
1107/07(1) 09/07(1) 14/07(1)
4921/05(1) 26/05(1) 28/05(1)
0223/04(1) 28/04(1) 30/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
97 147 ngày 05-05-2018
72 130 ngày 25-06-2018
88 129 ngày 14-05-2018
00 129 ngày 02-07-2018
76 128 ngày 18-06-2018
45 124 ngày 16-06-2018
93 121 ngày 07-07-2018
41 118 ngày 09-06-2018
95 118 ngày 02-06-2018
73 118 ngày 18-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia