Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
806 lần
425 lần
135 lần
585 lần
155 lần
774 lần
614 lần
323 lần
663 lần
533 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
539 lần
428 lần
927 lần
807 lần
896 lần
036 lần
396 lần
456 lần
026 lần
936 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5310 lần
6210 lần
929 lần
729 lần
819 lần
689 lần
388 lần
008 lần
868 lần
668 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2325/08(3) 27/08(1) 01/09(1) 03/09(1)
5306/10(1) 08/10(1) 13/10(2)
7203/09(1) 08/09(1) 10/09(1)
1020/08(1) 25/08(1) 27/08(1)
7929/09(1) 01/10(1) 06/10(1)
6210/09(1) 15/09(1) 17/09(1)
2622/09(2) 24/09(1)
7127/08(1) 01/09(1)
7729/10(1) 03/11(1)
8624/09(1) 29/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
48 198 ngày 13-08-2018
00 147 ngày 03-11-2018
88 145 ngày 29-10-2018
45 141 ngày 12-11-2018
72 141 ngày 22-10-2018
85 139 ngày 05-11-2018
05 129 ngày 17-11-2018
02 127 ngày 03-11-2018
91 127 ngày 10-11-2018
81 125 ngày 17-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia