Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
237 lần
105 lần
625 lần
685 lần
924 lần
664 lần
864 lần
294 lần
524 lần
464 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6212 lần
529 lần
238 lần
107 lần
667 lần
557 lần
687 lần
057 lần
297 lần
417 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6213 lần
5211 lần
2910 lần
2210 lần
379 lần
909 lần
559 lần
479 lần
069 lần
518 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2325/08(3) 27/08(1) 01/09(1) 03/09(1)
0516/07(1) 21/07(1) 23/07(1) 28/07(1)
4130/07(1) 04/08(1) 06/08(1) 11/08(1)
1020/08(1) 25/08(1) 27/08(1)
2221/07(1) 23/07(1) 28/07(1)
6210/09(1) 15/09(1) 17/09(1)
1107/07(1) 09/07(1) 14/07(1)
7203/09(1) 08/09(1) 10/09(1)
9325/06(1) 30/06(1)
5228/07(1) 30/07(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 174 ngày 09-07-2018
54 147 ngày 22-09-2018
88 139 ngày 18-08-2018
00 137 ngày 08-09-2018
06 136 ngày 22-09-2018
72 135 ngày 10-09-2018
45 132 ngày 17-09-2018
41 122 ngày 08-09-2018
15 119 ngày 18-08-2018
75 119 ngày 03-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia