Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
966 lần
356 lần
595 lần
585 lần
675 lần
215 lần
534 lần
054 lần
474 lần
324 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5811 lần
968 lần
358 lần
597 lần
737 lần
547 lần
327 lần
216 lần
536 lần
676 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5814 lần
5311 lần
4210 lần
3510 lần
9610 lần
329 lần
509 lần
819 lần
218 lần
778 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3531/12(1) 05/01(2) 07/01(1) 12/01(1) 14/01(1)
5929/12(1) 31/12(1) 05/01(1)
0312/11(1) 17/11(1) 19/11(1)
5826/11(1) 01/12(1) 03/12(2)
7910/12(1) 15/12(1) 17/12(1)
2217/11(1) 19/11(1) 24/11(1)
1312/11(1) 17/11(2) 19/11(1)
5306/10(1) 08/10(1) 13/10(2)
6717/12(2) 22/12(1) 24/12(1)
4205/11(1) 10/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 166 ngày 07-01-2019
36 161 ngày 10-12-2018
72 148 ngày 26-11-2018
85 147 ngày 05-11-2018
21 145 ngày 14-01-2019
50 143 ngày 12-01-2019
92 140 ngày 31-12-2018
91 134 ngày 10-11-2018
29 133 ngày 01-12-2018
05 132 ngày 12-01-2019

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia