Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
528 lần
435 lần
915 lần
475 lần
055 lần
485 lần
905 lần
444 lần
704 lần
214 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0310 lần
9010 lần
529 lần
018 lần
437 lần
057 lần
786 lần
716 lần
586 lần
816 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0315 lần
5211 lần
9010 lần
439 lần
019 lần
258 lần
228 lần
538 lần
308 lần
768 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7621/10(1) 23/10(1) 28/10(2) 30/10(1) 04/11(1)
0116/12(1) 18/12(1) 23/12(1) 25/12(1)
8301/01(1) 06/01(1) 08/01(1) 13/01(1)
1507/10(1) 09/10(1) 14/10(1)
9327/11(1) 02/12(1) 04/12(1)
3304/11(1) 06/11(1) 11/11(1)
9004/12(2) 09/12(1) 11/12(1)
0309/10(1) 14/10(1) 16/10(1)
6409/10(1) 14/10(1)
6516/10(1) 21/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 153 ngày 15-01-2018
19 139 ngày 13-01-2018
93 132 ngày 13-01-2018
48 128 ngày 20-01-2018
43 126 ngày 20-01-2018
37 124 ngày 30-12-2017
69 123 ngày 13-01-2018
95 122 ngày 09-10-2017
80 119 ngày 16-12-2017
60 119 ngày 15-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia