Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
445 lần
465 lần
604 lần
194 lần
494 lần
624 lần
474 lần
224 lần
073 lần
713 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
699 lần
127 lần
197 lần
227 lần
446 lần
056 lần
476 lần
676 lần
466 lần
316 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6911 lần
4410 lần
1910 lần
6110 lần
2910 lần
4310 lần
229 lần
059 lần
479 lần
589 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2905/02(2) 10/02(1) 12/02(1) 17/02(1)
1924/03(1) 26/03(1) 31/03(1) 02/04(1)
5710/02(1) 12/02(1) 17/02(1)
0603/03(1) 05/03(1) 10/03(1)
5610/03(1) 12/03(1) 17/03(1)
6324/02(1) 26/02(1)
1203/03(2) 05/03(1)
4616/04(2) 21/04(1)
6705/02(1) 10/02(1)
7303/02(1) 05/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 151 ngày 02-04-2018
93 144 ngày 19-03-2018
43 142 ngày 02-04-2018
48 134 ngày 16-04-2018
00 134 ngày 09-04-2018
80 133 ngày 26-03-2018
74 130 ngày 21-04-2018
10 127 ngày 31-03-2018
37 126 ngày 03-02-2018
54 125 ngày 23-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia