Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
905 lần
995 lần
815 lần
655 lần
074 lần
464 lần
604 lần
514 lần
134 lần
024 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
659 lần
818 lần
287 lần
047 lần
137 lần
196 lần
036 lần
526 lần
906 lần
026 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0311 lần
8310 lần
3210 lần
529 lần
069 lần
469 lần
659 lần
288 lần
138 lần
598 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1515/03(1) 22/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
1924/05(1) 31/05(2) 07/06(1)
8810/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
3229/03(2) 05/04(3) 12/04(1)
4303/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
6607/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
0702/08(1) 09/08(1)
0213/09(1) 20/09(1)
2814/06(2) 21/06(1)
6316/08(1) 23/08(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 282 ngày 13-09-2018
89 257 ngày 16-08-2018
41 249 ngày 06-09-2018
61 245 ngày 29-03-2018
72 241 ngày 21-06-2018
27 240 ngày 03-05-2018
96 234 ngày 23-08-2018
97 231 ngày 02-08-2018
57 230 ngày 20-09-2018
01 224 ngày 13-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia