Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
885 lần
935 lần
195 lần
864 lần
674 lần
654 lần
284 lần
164 lần
914 lần
064 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
839 lần
329 lần
067 lần
457 lần
447 lần
037 lần
886 lần
936 lần
526 lần
916 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0312 lần
3211 lần
8310 lần
4410 lần
799 lần
319 lần
868 lần
068 lần
828 lần
888 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1515/03(1) 22/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
3108/02(1) 15/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
8810/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
6607/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
4303/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
1924/05(1) 31/05(2) 07/06(1)
3229/03(2) 05/04(3) 12/04(1)
8301/03(1) 08/03(1)
0817/05(1) 24/05(1)
8915/03(1) 22/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 272 ngày 31-05-2018
07 271 ngày 10-05-2018
25 260 ngày 28-06-2018
44 254 ngày 12-07-2018
89 252 ngày 05-04-2018
94 238 ngày 24-05-2018
26 237 ngày 12-07-2018
61 234 ngày 29-03-2018
72 233 ngày 21-06-2018
41 232 ngày 21-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia