Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
327 lần
155 lần
455 lần
834 lần
484 lần
034 lần
464 lần
823 lần
113 lần
443 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
329 lần
039 lần
837 lần
687 lần
447 lần
826 lần
316 lần
506 lần
536 lần
156 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0312 lần
6811 lần
4410 lần
3210 lần
319 lần
299 lần
799 lần
759 lần
838 lần
828 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1515/03(1) 22/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
3108/02(1) 15/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
3229/03(2) 05/04(3) 12/04(1)
2916/11(1) 23/11(1) 30/11(1)
2430/11(1) 07/12(1) 14/12(2)
0626/10(2) 02/11(1) 09/11(1)
4303/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
8301/03(1) 08/03(1)
1322/02(2) 01/03(1)
5304/01(2) 11/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 268 ngày 17-05-2018
42 267 ngày 29-03-2018
81 250 ngày 15-02-2018
89 240 ngày 05-04-2018
41 234 ngày 12-04-2018
17 231 ngày 29-03-2018
94 230 ngày 03-05-2018
61 228 ngày 29-03-2018
09 225 ngày 03-05-2018
88 224 ngày 17-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia