Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
265 lần
415 lần
974 lần
214 lần
434 lần
594 lần
934 lần
694 lần
613 lần
403 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
419 lần
438 lần
267 lần
587 lần
407 lần
976 lần
546 lần
816 lần
046 lần
636 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4113 lần
4912 lần
4311 lần
2610 lần
3710 lần
6910 lần
619 lần
239 lần
819 lần
869 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4125/07(2) 01/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2618/07(1) 25/07(1) 01/08(1)
9914/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
4327/06(1) 04/07(2) 11/07(1)
5913/06(1) 20/06(1) 27/06(1)
5425/04(1) 02/05(1) 09/05(1)
4009/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
8514/03(3) 21/03(1) 28/03(1)
3609/05(1) 16/05(1)
3121/03(1) 28/03(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 187 ngày 11-04-2018
70 186 ngày 01-08-2018
19 167 ngày 04-04-2018
93 156 ngày 15-08-2018
07 153 ngày 18-04-2018
60 152 ngày 25-07-2018
34 145 ngày 09-05-2018
54 142 ngày 15-08-2018
69 141 ngày 25-07-2018
92 135 ngày 27-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia