Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
059 lần
966 lần
135 lần
434 lần
854 lần
974 lần
784 lần
074 lần
374 lần
474 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0511 lần
598 lần
967 lần
907 lần
456 lần
786 lần
226 lần
756 lần
396 lần
476 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0514 lần
5911 lần
439 lần
759 lần
479 lần
419 lần
458 lần
378 lần
258 lần
218 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4125/07(2) 01/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
0521/11(1) 28/11(1) 05/12(1) 12/12(1)
4327/06(1) 04/07(2) 11/07(1)
5312/09(1) 19/09(1) 26/09(1)
3303/10(1) 10/10(1) 17/10(1)
2618/07(1) 25/07(1) 01/08(1)
2108/08(1) 15/08(1) 22/08(1)
4529/08(1) 05/09(1)
4019/09(1) 26/09(1)
4711/07(1) 18/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
60 173 ngày 05-09-2018
80 171 ngày 25-07-2018
44 166 ngày 10-10-2018
36 161 ngày 02-01-2019
45 153 ngày 02-01-2019
00 153 ngày 02-01-2019
88 151 ngày 21-11-2018
95 149 ngày 14-11-2018
72 148 ngày 07-11-2018
26 147 ngày 26-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia