Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
597 lần
916 lần
645 lần
394 lần
884 lần
054 lần
534 lần
214 lần
124 lần
904 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5911 lần
918 lần
867 lần
937 lần
047 lần
756 lần
216 lần
416 lần
836 lần
606 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5913 lần
409 lần
419 lần
919 lần
589 lần
439 lần
869 lần
048 lần
848 lần
128 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4125/07(2) 01/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2618/07(1) 25/07(1) 01/08(1)
5312/09(1) 19/09(1) 26/09(1)
2108/08(1) 15/08(1) 22/08(1)
5913/06(1) 20/06(1) 27/06(1)
5425/04(1) 02/05(1) 09/05(1)
4327/06(1) 04/07(2) 11/07(1)
4009/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
1527/06(1) 04/07(1)
4925/07(1) 01/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 176 ngày 12-09-2018
97 166 ngày 26-09-2018
48 165 ngày 03-10-2018
80 164 ngày 25-07-2018
00 151 ngày 11-07-2018
74 151 ngày 29-08-2018
54 149 ngày 15-08-2018
68 148 ngày 27-06-2018
88 148 ngày 26-09-2018
04 148 ngày 10-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia