Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
136 lần
566 lần
725 lần
184 lần
004 lần
854 lần
674 lần
644 lần
094 lần
164 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7211 lần
568 lần
398 lần
128 lần
147 lần
067 lần
007 lần
277 lần
877 lần
137 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1416 lần
7213 lần
1311 lần
5610 lần
1210 lần
3010 lần
2710 lần
879 lần
009 lần
639 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1414/06(1) 21/06(1) 28/06(1) 05/07(1)
1212/07(1) 19/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
3014/06(1) 21/06(1) 28/06(1) 05/07(1)
0901/11(1) 08/11(1) 15/11(1) 22/11(1)
1503/05(1) 10/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
8014/06(1) 21/06(1) 28/06(1)
6628/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
8527/09(1) 04/10(2) 11/10(1)
1311/10(1) 18/10(1) 25/10(2)
9613/09(1) 20/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
61 207 ngày 09-08-2017
83 163 ngày 08-11-2017
50 152 ngày 06-09-2017
00 148 ngày 01-11-2017
17 147 ngày 01-11-2017
49 144 ngày 25-10-2017
71 144 ngày 08-11-2017
34 142 ngày 04-10-2017
70 142 ngày 22-11-2017
96 141 ngày 15-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia