Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
185 lần
615 lần
334 lần
164 lần
664 lần
784 lần
844 lần
854 lần
324 lần
673 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
619 lần
388 lần
187 lần
137 lần
817 lần
467 lần
336 lần
056 lần
426 lần
326 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6111 lần
4610 lần
6610 lần
1910 lần
189 lần
929 lần
179 lần
089 lần
429 lần
308 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4210/05(1) 17/05(1) 24/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
1712/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
6705/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
1630/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
9128/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
5931/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
0829/03(1) 05/04(1) 12/04(2)
6131/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
3026/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
1826/07(1) 02/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 46 ngày 16-08-2018
71 35 ngày 19-07-2018
30 33 ngày 09-08-2018
76 31 ngày 10-05-2018
63 29 ngày 29-03-2018
20 28 ngày 12-07-2018
45 28 ngày 06-09-2018
28 27 ngày 10-05-2018
09 26 ngày 05-04-2018
83 24 ngày 23-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia