Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
915 lần
425 lần
815 lần
385 lần
614 lần
134 lần
254 lần
054 lần
554 lần
244 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
088 lần
428 lần
198 lần
307 lần
877 lần
717 lần
177 lần
107 lần
467 lần
616 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1011 lần
6110 lần
1710 lần
1910 lần
009 lần
979 lần
469 lần
609 lần
309 lần
209 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4210/05(1) 17/05(1) 24/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
1712/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
6131/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
7122/02(1) 01/03(1) 08/03(2)
5931/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
9625/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
3026/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
0829/03(1) 05/04(1) 12/04(2)
9128/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
0022/02(1) 01/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
64 39 ngày 31-05-2018
46 38 ngày 28-06-2018
80 36 ngày 07-06-2018
94 36 ngày 19-04-2018
38 31 ngày 05-07-2018
41 29 ngày 15-02-2018
69 26 ngày 21-06-2018
76 25 ngày 10-05-2018
95 24 ngày 26-04-2018
37 24 ngày 14-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia