Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
176 lần
966 lần
195 lần
955 lần
025 lần
005 lần
294 lần
914 lần
994 lần
593 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
178 lần
858 lần
968 lần
197 lần
957 lần
027 lần
007 lần
187 lần
616 lần
806 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6111 lần
1910 lần
3810 lần
1810 lần
969 lần
029 lần
919 lần
059 lần
009 lần
178 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8013/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
4224/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
9128/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
8513/09(1) 20/09(1) 27/09(2)
6705/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
1630/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
6131/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
8715/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
1725/10(1) 01/11(2) 08/11(1)
5931/05(1) 07/06(1) 14/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 58 ngày 27-09-2018
70 37 ngày 22-11-2018
45 35 ngày 06-09-2018
58 32 ngày 08-11-2018
55 29 ngày 12-07-2018
36 26 ngày 13-12-2018
42 25 ngày 27-09-2018
17 24 ngày 29-11-2018
82 23 ngày 16-08-2018
21 23 ngày 27-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia