Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
505 lần
375 lần
105 lần
075 lần
124 lần
384 lần
004 lần
894 lần
284 lần
434 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
168 lần
087 lần
237 lần
126 lần
516 lần
376 lần
736 lần
076 lần
896 lần
046 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0710 lần
5410 lần
9110 lần
5110 lần
3710 lần
1610 lần
129 lần
739 lần
309 lần
209 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0710/03(1) 17/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
2601/09(1) 08/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
1228/07(2) 04/08(1) 11/08(1)
9321/04(1) 28/04(1) 05/05(1)
7411/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
3609/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
7728/04(1) 05/05(1) 12/05(1)
0028/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
7302/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
0809/06(1) 16/06(2) 23/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
70 51 ngày 02-06-2018
80 51 ngày 01-09-2018
46 44 ngày 07-07-2018
06 41 ngày 14-04-2018
41 40 ngày 21-04-2018
09 36 ngày 22-09-2018
69 34 ngày 01-09-2018
95 34 ngày 09-06-2018
71 33 ngày 15-09-2018
11 33 ngày 12-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia