Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
236 lần
046 lần
834 lần
384 lần
174 lần
924 lần
263 lần
803 lần
743 lần
333 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
239 lần
747 lần
107 lần
077 lần
387 lần
507 lần
806 lần
126 lần
796 lần
926 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2312 lần
7410 lần
7310 lần
809 lần
619 lần
169 lần
049 lần
939 lần
089 lần
928 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2601/09(1) 08/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
3609/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
0028/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
7728/04(1) 05/05(1) 12/05(1)
1228/07(2) 04/08(1) 11/08(1)
7302/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
0704/08(1) 11/08(1) 18/08(2)
0809/06(1) 16/06(2) 23/06(1)
7411/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
0310/11(1) 17/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
09 61 ngày 22-09-2018
46 55 ngày 03-11-2018
76 37 ngày 15-09-2018
69 35 ngày 01-09-2018
45 33 ngày 21-07-2018
37 33 ngày 25-08-2018
70 32 ngày 20-10-2018
71 32 ngày 29-09-2018
73 32 ngày 06-10-2018
20 31 ngày 20-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia