Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
007 lần
475 lần
414 lần
324 lần
374 lần
074 lần
944 lần
304 lần
954 lần
914 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4710 lần
009 lần
409 lần
658 lần
448 lần
888 lần
917 lần
197 lần
377 lần
957 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4712 lần
4012 lần
6511 lần
0011 lần
9510 lần
2510 lần
7210 lần
309 lần
329 lần
379 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0710/03(1) 17/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
7528/10(2) 04/11(1) 11/11(1) 18/11(1)
4002/12(1) 09/12(1) 16/12(1) 23/12(1)
6128/10(1) 04/11(1) 11/11(1) 18/11(1)
8718/11(1) 25/11(2) 02/12(1)
9410/02(1) 17/02(1) 24/02(2)
0403/02(1) 10/02(1) 17/02(1)
6230/09(1) 07/10(1) 14/10(1)
4606/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
6330/09(2) 07/10(1) 14/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
85 53 ngày 03-03-2018
08 42 ngày 16-12-2017
52 41 ngày 18-11-2017
59 39 ngày 16-12-2017
53 39 ngày 27-01-2018
79 38 ngày 24-02-2018
39 35 ngày 17-02-2018
73 35 ngày 03-03-2018
77 32 ngày 10-03-2018
34 32 ngày 07-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia