Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
955 lần
995 lần
935 lần
405 lần
885 lần
875 lần
255 lần
444 lần
724 lần
474 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
639 lần
759 lần
478 lần
888 lần
258 lần
957 lần
407 lần
847 lần
606 lần
426 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8410 lần
6310 lần
959 lần
759 lần
029 lần
269 lần
889 lần
119 lần
109 lần
259 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6128/10(1) 04/11(1) 11/11(1) 18/11(1)
7528/10(2) 04/11(1) 11/11(1) 18/11(1)
4002/12(1) 09/12(1) 16/12(1) 23/12(1)
0209/09(1) 16/09(2) 23/09(1) 30/09(1)
6323/09(1) 30/09(2) 07/10(1) 14/10(1)
8718/11(1) 25/11(2) 02/12(1)
9325/11(1) 02/12(1) 09/12(1)
6230/09(1) 07/10(1) 14/10(1)
4606/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
4328/10(1) 04/11(1) 11/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
12 43 ngày 28-10-2017
85 42 ngày 20-01-2018
38 40 ngày 25-11-2017
89 39 ngày 16-09-2017
78 37 ngày 30-09-2017
68 36 ngày 01-07-2017
94 36 ngày 09-12-2017
18 35 ngày 09-12-2017
90 34 ngày 07-10-2017
54 33 ngày 25-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia