Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
166 lần
086 lần
734 lần
514 lần
624 lần
304 lần
364 lần
804 lần
754 lần
563 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
308 lần
518 lần
168 lần
737 lần
207 lần
037 lần
917 lần
086 lần
656 lần
876 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3010 lần
0010 lần
6510 lần
4710 lần
2010 lần
9110 lần
809 lần
409 lần
449 lần
169 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0710/03(1) 17/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
7302/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
7728/04(1) 05/05(1) 12/05(1)
0017/02(1) 24/02(2) 03/03(1)
4606/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
8520/01(1) 27/01(1) 03/02(1)
0809/06(1) 16/06(2) 23/06(1)
9410/02(1) 17/02(1) 24/02(2)
3609/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
9321/04(1) 28/04(1) 05/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
24 47 ngày 26-05-2018
70 41 ngày 02-06-2018
64 39 ngày 30-06-2018
07 39 ngày 09-06-2018
46 38 ngày 07-07-2018
80 36 ngày 14-07-2018
53 36 ngày 09-06-2018
94 36 ngày 24-03-2018
38 31 ngày 02-06-2018
88 30 ngày 14-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia