Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
676 lần
585 lần
644 lần
974 lần
084 lần
884 lần
474 lần
134 lần
954 lần
854 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5810 lần
209 lần
468 lần
677 lần
917 lần
717 lần
457 lần
356 lần
726 lần
186 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5813 lần
4612 lần
7211 lần
2011 lần
4210 lần
9310 lần
6710 lần
479 lần
919 lần
358 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7430/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
4210/10(1) 17/10(1) 24/10(2)
8412/12(1) 19/12(1) 26/12(1)
1306/02(1) 13/02(2) 20/02(2)
9013/03(1) 20/03(1)
5010/04(1) 17/04(1)
6731/10(1) 07/11(1)
1806/03(1) 13/03(1)
6427/02(1) 06/03(1)
7202/01(1) 09/01(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
78 57 ngày 23-01-2018
85 53 ngày 27-03-2018
68 50 ngày 16-01-2018
82 50 ngày 27-03-2018
17 45 ngày 27-03-2018
14 42 ngày 26-12-2017
08 42 ngày 17-04-2018
52 41 ngày 19-12-2017
59 39 ngày 06-03-2018
53 39 ngày 23-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia