Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
946 lần
215 lần
825 lần
344 lần
764 lần
544 lần
874 lần
584 lần
014 lần
714 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
589 lần
949 lần
977 lần
887 lần
867 lần
427 lần
717 lần
347 lần
466 lần
966 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4612 lần
5812 lần
3510 lần
8810 lần
979 lần
729 lần
599 lần
209 lần
969 lần
719 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7430/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
8205/06(1) 12/06(1) 19/06(1) 26/06(1)
9415/05(1) 22/05(1) 29/05(1) 05/06(1)
4624/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
1524/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
5301/05(1) 08/05(1) 15/05(1)
9919/06(1) 26/06(1) 03/07(1)
5829/05(1) 05/06(1) 12/06(1)
2115/05(1) 22/05(1) 29/05(1)
7103/07(1) 10/07(2) 17/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 56 ngày 17-07-2018
41 55 ngày 13-02-2018
26 49 ngày 15-05-2018
08 49 ngày 01-05-2018
24 47 ngày 05-06-2018
69 47 ngày 27-03-2018
70 41 ngày 29-05-2018
07 39 ngày 13-02-2018
64 39 ngày 15-05-2018
46 38 ngày 26-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia