Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
397 lần
755 lần
454 lần
784 lần
774 lần
284 lần
984 lần
344 lần
764 lần
173 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
519 lần
398 lần
298 lần
747 lần
777 lần
857 lần
137 lần
107 lần
757 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3911 lần
7610 lần
5110 lần
8510 lần
999 lần
429 lần
989 lần
748 lần
718 lần
758 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5117/07(1) 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
9415/05(1) 22/05(1) 29/05(1) 05/06(1)
2921/08(1) 28/08(1) 04/09(1) 11/09(2)
8205/06(1) 12/06(1) 19/06(1) 26/06(1)
7103/07(1) 10/07(2) 17/07(1)
2115/05(1) 22/05(1) 29/05(1)
9919/06(1) 26/06(1) 03/07(1)
6513/11(1) 20/11(1) 27/11(1)
8029/05(1) 05/06(2) 12/06(1)
1020/11(1) 27/11(1) 04/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 54 ngày 20-11-2018
47 45 ngày 25-09-2018
49 44 ngày 29-05-2018
20 44 ngày 13-11-2018
13 43 ngày 02-10-2018
76 42 ngày 13-11-2018
19 40 ngày 17-07-2018
89 39 ngày 17-07-2018
71 38 ngày 30-10-2018
08 38 ngày 07-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia