Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
226 lần
735 lần
565 lần
604 lần
594 lần
854 lần
444 lần
644 lần
964 lần
633 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2210 lần
609 lần
318 lần
738 lần
517 lần
847 lần
167 lần
917 lần
986 lần
136 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2213 lần
6011 lần
3110 lần
6710 lần
2910 lần
739 lần
469 lần
919 lần
949 lần
519 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9826/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
5631/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
1924/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
1620/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
9514/06(1) 21/06(2) 28/06(1)
9404/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
0430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
1206/09(1) 13/09(1) 20/09(1)
1320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
4329/11(1) 06/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
30 74 ngày 31-05-2018
46 58 ngày 22-11-2018
89 56 ngày 05-07-2018
09 53 ngày 18-10-2018
47 49 ngày 01-11-2018
92 49 ngày 06-09-2018
41 49 ngày 18-10-2018
11 45 ngày 13-09-2018
19 44 ngày 29-11-2018
49 43 ngày 25-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia