Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
515 lần
315 lần
115 lần
554 lần
914 lần
814 lần
154 lần
464 lần
884 lần
574 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
518 lần
678 lần
957 lần
727 lần
297 lần
467 lần
217 lần
366 lần
316 lần
886 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4613 lần
6712 lần
5110 lần
5310 lần
369 lần
299 lần
119 lần
608 lần
688 lần
438 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4612/04(2) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(2)
9514/06(1) 21/06(2) 28/06(1)
1924/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
5631/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
1206/09(1) 13/09(1) 20/09(1)
9826/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
3215/03(1) 22/03(1) 29/03(1)
2719/04(1) 26/04(1)
2106/09(2) 13/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
30 66 ngày 31-05-2018
08 63 ngày 26-07-2018
41 57 ngày 07-06-2018
80 53 ngày 16-08-2018
70 53 ngày 05-07-2018
07 53 ngày 19-07-2018
24 52 ngày 16-08-2018
62 52 ngày 10-05-2018
69 49 ngày 22-03-2018
26 46 ngày 28-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia