Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
467 lần
326 lần
535 lần
854 lần
934 lần
074 lần
614 lần
164 lần
524 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4310 lần
329 lần
618 lần
467 lần
537 lần
446 lần
746 lần
526 lần
856 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4314 lần
3212 lần
6210 lần
5310 lần
469 lần
529 lần
358 lần
168 lần
458 lần
738 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4612/04(2) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(2)
8821/12(1) 28/12(1) 04/01(1) 11/01(1)
1721/12(1) 28/12(1) 04/01(1)
4522/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
4411/01(1) 18/01(1) 25/01(1)
0007/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
1428/12(1) 04/01(1) 11/01(1)
4318/01(1) 25/01(1) 01/02(2)
3215/03(1) 22/03(1) 29/03(1)
6108/02(1) 15/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
66 63 ngày 16-11-2017
78 57 ngày 19-04-2018
85 56 ngày 10-05-2018
02 53 ngày 28-12-2017
75 52 ngày 03-05-2018
18 52 ngày 18-01-2018
37 51 ngày 03-05-2018
83 51 ngày 25-01-2018
79 51 ngày 08-02-2018
17 49 ngày 10-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia