Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
705 lần
535 lần
345 lần
405 lần
834 lần
394 lần
154 lần
374 lần
264 lần
234 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5314 lần
409 lần
218 lần
658 lần
828 lần
158 lần
238 lần
267 lần
397 lần
906 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5317 lần
8211 lần
3511 lần
1510 lần
4010 lần
5510 lần
219 lần
379 lần
239 lần
949 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5327/07(1) 03/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
2103/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
4315/06(2) 22/06(1) 29/06(1)
3505/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
0526/10(2) 02/11(1) 09/11(1)
8213/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
4005/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
4123/11(1) 30/11(1) 07/12(1)
0008/06(1) 15/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
83 79 ngày 23-11-2018
17 77 ngày 02-11-2018
82 75 ngày 30-11-2018
37 73 ngày 30-11-2018
24 73 ngày 07-09-2018
40 70 ngày 07-12-2018
30 70 ngày 26-10-2018
70 64 ngày 16-11-2018
07 60 ngày 24-08-2018
80 56 ngày 07-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia