Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
536 lần
826 lần
405 lần
655 lần
155 lần
215 lần
205 lần
924 lần
904 lần
464 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5313 lần
829 lần
359 lần
408 lần
158 lần
218 lần
948 lần
438 lần
547 lần
557 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5314 lần
4013 lần
3512 lần
9411 lần
8211 lần
5510 lần
2310 lần
439 lần
549 lần
469 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5327/07(1) 03/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
4013/04(1) 20/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
4315/06(2) 22/06(1) 29/06(1)
3505/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
8213/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
7211/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
2327/04(2) 04/05(1) 11/05(1)
2103/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
0008/06(1) 15/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 71 ngày 03-08-2018
75 71 ngày 08-06-2018
37 69 ngày 19-10-2018
83 69 ngày 08-06-2018
82 68 ngày 12-10-2018
48 66 ngày 31-08-2018
31 65 ngày 14-09-2018
59 62 ngày 14-09-2018
08 60 ngày 11-05-2018
30 60 ngày 05-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia