Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
947 lần
555 lần
355 lần
424 lần
004 lần
524 lần
564 lần
954 lần
544 lần
464 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9410 lần
198 lần
438 lần
558 lần
427 lần
857 lần
407 lần
567 lần
446 lần
836 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1912 lần
1012 lần
5512 lần
9411 lần
2410 lần
4310 lần
8510 lần
449 lần
409 lần
019 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4013/04(1) 20/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
2522/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
7211/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
4315/06(2) 22/06(1) 29/06(1)
1823/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
2327/04(2) 04/05(1) 11/05(1)
4216/03(1) 23/03(1)
8311/05(1) 18/05(1)
8419/01(1) 26/01(1)
1922/12(1) 29/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
99 79 ngày 16-03-2018
36 78 ngày 04-05-2018
70 76 ngày 22-06-2018
34 74 ngày 25-05-2018
30 73 ngày 11-05-2018
39 71 ngày 08-06-2018
12 67 ngày 15-06-2018
51 61 ngày 09-02-2018
66 61 ngày 25-05-2018
18 59 ngày 06-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia