Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
916 lần
215 lần
105 lần
975 lần
435 lần
245 lần
804 lần
854 lần
824 lần
624 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
248 lần
558 lần
108 lần
878 lần
667 lần
847 lần
256 lần
626 lần
196 lần
516 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1013 lần
1910 lần
8710 lần
1210 lần
6710 lần
259 lần
269 lần
399 lần
979 lần
249 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1413/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
2522/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
7317/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
1823/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
3925/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
1229/09(2) 06/10(1) 13/10(1)
0003/11(1) 10/11(1)
4109/03(1) 16/03(1)
0119/01(1) 26/01(1)
1908/09(1) 15/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
05 91 ngày 13-10-2017
93 81 ngày 08-12-2017
08 76 ngày 05-01-2018
14 76 ngày 01-12-2017
58 71 ngày 19-01-2018
22 69 ngày 08-09-2017
47 67 ngày 29-12-2017
36 64 ngày 26-01-2018
99 63 ngày 16-03-2018
74 61 ngày 24-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia