Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
868 lần
677 lần
257 lần
286 lần
126 lần
245 lần
045 lần
315 lần
005 lần
815 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8616 lần
6714 lần
9214 lần
029 lần
019 lần
669 lần
499 lần
208 lần
818 lần
258 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8620 lần
6718 lần
9217 lần
6213 lần
8112 lần
2712 lần
6612 lần
1412 lần
4912 lần
0211 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2412/08(1) 13/08(1) 14/08(1) 15/08(1) 16/08(1)
7324/07(1) 25/07(1) 26/07(1) 27/07(1) 28/07(1)
5805/08(2) 06/08(1) 07/08(1) 08/08(1)
8428/07(1) 29/07(1) 30/07(1)
9229/07(3) 30/07(1) 31/07(1)
6301/08(1) 02/08(1) 03/08(1)
0528/07(1) 29/07(1) 30/07(1)
2507/08(1) 08/08(1) 09/08(2)
6711/08(1) 12/08(2) 13/08(1)
2001/08(1) 02/08(1) 03/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
05 18 ngày 30-07-2018
03 17 ngày 31-07-2018
50 14 ngày 03-08-2018
15 14 ngày 03-08-2018
32 11 ngày 06-08-2018
40 11 ngày 06-08-2018
90 10 ngày 07-08-2018
58 9 ngày 08-08-2018
59 9 ngày 08-08-2018
63 8 ngày 09-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia