Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
767 lần
465 lần
455 lần
215 lần
344 lần
634 lần
264 lần
844 lần
354 lần
053 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
639 lần
678 lần
458 lần
768 lần
667 lần
787 lần
217 lần
346 lần
416 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4613 lần
7613 lần
6011 lần
6411 lần
3010 lần
7010 lần
0310 lần
349 lần
459 lần
679 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7616/12(1) 23/12(1) 30/12(1) 06/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
3418/11(1) 25/11(1) 02/12(1)
9008/07(1) 15/07(1) 22/07(1)
6416/09(1) 23/09(1) 30/09(1)
4816/09(1) 23/09(1) 30/09(2)
6709/09(1) 16/09(1) 23/09(1)
1216/09(1) 23/09(1) 30/09(1)
6008/07(2) 15/07(1) 22/07(1)
9326/08(1) 02/09(1) 09/09(1)
4906/01(1) 13/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
11 176 ngày 11-11-2017
67 164 ngày 06-01-2018
22 155 ngày 30-09-2017
17 153 ngày 07-10-2017
00 153 ngày 06-01-2018
50 151 ngày 09-12-2017
70 150 ngày 06-01-2018
34 148 ngày 13-01-2018
52 147 ngày 26-08-2017
91 147 ngày 20-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia