Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
576 lần
955 lần
364 lần
944 lần
754 lần
614 lần
014 lần
634 lần
004 lần
734 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
019 lần
708 lần
137 lần
457 lần
777 lần
957 lần
637 lần
007 lần
577 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0112 lần
7010 lần
4510 lần
4610 lần
9410 lần
6310 lần
619 lần
669 lần
138 lần
578 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7623/12(1) 30/12(1) 06/01(1) 13/01(1) 20/01(1)
9423/06(1) 30/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
0003/03(1) 10/03(1) 17/03(1)
4619/05(1) 26/05(1) 02/06(1)
0117/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
6309/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
9110/02(1) 17/02(1) 24/02(1)
1317/03(1) 24/03(2)
0220/01(2) 27/01(1)
1730/06(1) 07/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
67 190 ngày 05-05-2018
70 178 ngày 14-07-2018
34 176 ngày 26-05-2018
19 168 ngày 09-06-2018
07 159 ngày 02-06-2018
24 159 ngày 07-07-2018
99 149 ngày 14-04-2018
97 147 ngày 19-05-2018
60 145 ngày 09-06-2018
80 145 ngày 30-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia