Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
768 lần
686 lần
556 lần
696 lần
675 lần
544 lần
074 lần
704 lần
174 lần
044 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7610 lần
689 lần
698 lần
558 lần
737 lần
647 lần
467 lần
707 lần
177 lần
457 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7012 lần
0111 lần
6811 lần
7611 lần
4510 lần
6910 lần
1310 lần
7710 lần
339 lần
739 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7628/07(1) 04/08(1) 11/08(1) 18/08(1) 25/08(1) 01/09(1) 08/09(1) 15/09(1)
9423/06(1) 30/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
0117/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
7701/09(1) 08/09(1) 15/09(1)
6309/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
0725/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
4619/05(1) 26/05(1) 02/06(1)
6718/08(1) 25/08(2) 01/09(1)
0003/03(1) 10/03(1) 17/03(1)
3331/03(2) 07/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
63 218 ngày 23-06-2018
24 180 ngày 21-07-2018
19 174 ngày 09-06-2018
48 161 ngày 23-06-2018
07 159 ngày 08-09-2018
60 158 ngày 09-06-2018
90 157 ngày 04-08-2018
80 155 ngày 08-09-2018
29 151 ngày 03-03-2018
37 149 ngày 22-09-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia