Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
636 lần
045 lần
745 lần
855 lần
735 lần
984 lần
924 lần
074 lần
444 lần
664 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
639 lần
739 lần
048 lần
748 lần
078 lần
448 lần
777 lần
696 lần
996 lần
946 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7312 lần
0411 lần
7411 lần
6811 lần
6410 lần
0710 lần
9410 lần
6310 lần
559 lần
679 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7628/07(1) 04/08(1) 11/08(1) 18/08(1) 25/08(1) 01/09(1) 08/09(1) 15/09(1)
9423/06(1) 30/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
0408/12(2) 15/12(1) 22/12(1)
0725/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
6718/08(1) 25/08(2) 01/09(1)
7701/09(1) 08/09(1) 15/09(1)
0501/12(1) 08/12(1)
5707/07(1) 14/07(1)
6329/09(1) 06/10(1)
7522/09(1) 29/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
60 173 ngày 29-12-2018
80 171 ngày 10-11-2018
44 166 ngày 12-01-2019
36 161 ngày 12-01-2019
00 153 ngày 15-12-2018
45 153 ngày 10-11-2018
88 151 ngày 15-12-2018
95 149 ngày 05-01-2019
72 148 ngày 29-12-2018
73 147 ngày 08-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia