Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
478 lần
495 lần
045 lần
124 lần
524 lần
404 lần
184 lần
394 lần
464 lần
724 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
679 lần
479 lần
218 lần
497 lần
807 lần
977 lần
916 lần
486 lần
396 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2111 lần
4711 lần
9710 lần
6710 lần
5910 lần
559 lần
509 lần
089 lần
809 lần
199 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5911/04(1) 15/04(1) 18/04(1) 22/04(1)
1925/03(1) 28/03(1) 01/04(1) 04/04(1)
1802/05(1) 06/05(1) 09/05(1) 13/05(1)
2113/05(1) 16/05(1) 20/05(1) 23/05(2)
8607/03(1) 11/03(1) 14/03(1)
5528/03(1) 01/04(1) 04/04(1)
0504/03(1) 07/03(1) 11/03(1)
5028/02(1) 04/03(1) 07/03(1)
6713/05(1) 16/05(1) 20/05(1)
7713/05(1) 16/05(1) 20/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
05 97 ngày 13-05-2018
14 88 ngày 23-05-2018
08 87 ngày 16-05-2018
93 87 ngày 15-04-2018
41 86 ngày 13-05-2018
22 81 ngày 25-04-2018
01 79 ngày 08-04-2018
96 79 ngày 16-05-2018
21 75 ngày 23-05-2018
42 73 ngày 20-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia