Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
475 lần
495 lần
464 lần
704 lần
604 lần
654 lần
364 lần
544 lần
374 lần
074 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
419 lần
478 lần
158 lần
217 lần
977 lần
276 lần
316 lần
926 lần
496 lần
546 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4112 lần
1512 lần
7212 lần
4711 lần
949 lần
879 lần
659 lần
629 lần
168 lần
388 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5409/09(1) 12/09(1) 16/09(2) 19/09(1)
4316/09(1) 19/09(1) 23/09(1) 26/09(1)
3809/09(1) 12/09(1) 16/09(1)
2405/08(1) 08/08(1) 12/08(1)
1722/08(1) 26/08(1) 29/08(1)
7201/08(3) 05/08(1) 08/08(1)
6926/08(1) 29/08(1) 02/09(1)
4723/09(1) 26/09(1) 30/09(2)
2102/09(2) 05/09(1) 09/09(1)
0507/10(1) 10/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
99 99 ngày 23-09-2018
40 91 ngày 22-07-2018
30 89 ngày 18-07-2018
18 81 ngày 22-08-2018
12 80 ngày 29-08-2018
70 80 ngày 14-10-2018
94 79 ngày 14-10-2018
59 78 ngày 09-09-2018
03 76 ngày 23-09-2018
78 71 ngày 01-08-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia