Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
276 lần
656 lần
515 lần
595 lần
785 lần
204 lần
434 lần
724 lần
124 lần
544 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
279 lần
128 lần
448 lần
077 lần
517 lần
246 lần
216 lần
716 lần
546 lần
116 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4413 lần
6512 lần
2710 lần
249 lần
979 lần
889 lần
789 lần
159 lần
129 lần
079 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2726/12(1) 30/12(2) 02/01(2) 06/01(1)
2421/11(1) 25/11(2) 28/11(1)
5614/11(1) 18/11(1) 21/11(1)
6510/10(1) 14/10(1) 17/10(1)
1512/12(1) 16/12(1) 19/12(1)
0507/10(1) 10/10(1)
6221/10(1) 24/10(1)
4107/10(1) 10/10(1)
9002/12(1) 05/12(1)
7909/12(1) 12/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 85 ngày 06-01-2019
83 82 ngày 09-01-2019
37 77 ngày 28-10-2018
59 77 ngày 16-01-2019
82 77 ngày 02-01-2019
08 75 ngày 09-01-2019
41 74 ngày 19-12-2018
30 74 ngày 26-12-2018
25 73 ngày 02-12-2018
24 72 ngày 12-12-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia