Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
998 lần
246 lần
454 lần
574 lần
154 lần
264 lần
494 lần
014 lần
374 lần
604 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9913 lần
249 lần
579 lần
359 lần
158 lần
808 lần
607 lần
197 lần
037 lần
666 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9915 lần
3513 lần
5712 lần
9411 lần
0310 lần
3910 lần
2410 lần
679 lần
809 lần
849 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3517/09(1) 20/09(1) 24/09(1) 27/09(2) 01/10(1) 04/10(1) 08/10(1)
8706/09(2) 10/09(1) 13/09(1) 17/09(1)
9925/10(1) 29/10(2) 01/11(1) 05/11(1)
2316/08(1) 20/08(1) 23/08(2)
7120/09(1) 24/09(1) 27/09(1)
5323/08(1) 27/08(1) 30/08(2)
7311/10(1) 15/10(1) 18/10(1)
0125/10(1) 29/10(1) 01/11(1)
2422/10(1) 25/10(1) 29/10(1)
0320/09(1) 24/09(1) 27/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 117 ngày 03-09-2017
00 94 ngày 01-11-2017
45 89 ngày 22-11-2017
72 89 ngày 19-11-2017
53 85 ngày 18-10-2017
21 85 ngày 15-10-2017
49 80 ngày 22-11-2017
91 78 ngày 22-10-2017
80 76 ngày 15-11-2017
05 76 ngày 19-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia