Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
726 lần
626 lần
526 lần
156 lần
875 lần
004 lần
414 lần
514 lần
994 lần
134 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
158 lần
498 lần
658 lần
878 lần
137 lần
837 lần
627 lần
037 lần
917 lần
727 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4912 lần
1511 lần
8710 lần
139 lần
379 lần
779 lần
679 lần
919 lần
008 lần
218 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2113/05(1) 16/05(1) 20/05(1) 23/05(2)
7201/08(3) 05/08(1) 08/08(1)
4803/06(1) 06/06(1) 10/06(1)
0313/06(1) 17/06(1) 20/06(1)
6513/06(1) 17/06(1) 20/06(1)
2405/08(1) 08/08(1) 12/08(1)
1806/05(1) 09/05(1) 13/05(1)
7713/05(1) 16/05(1) 20/05(1)
6713/05(1) 16/05(1) 20/05(1)
6612/08(1) 15/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 108 ngày 27-06-2018
08 97 ngày 01-07-2018
99 85 ngày 12-08-2018
36 84 ngày 01-07-2018
21 80 ngày 24-06-2018
30 78 ngày 18-07-2018
68 78 ngày 05-08-2018
71 76 ngày 15-08-2018
39 76 ngày 15-08-2018
42 74 ngày 04-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia