Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
845 lần
365 lần
205 lần
624 lần
474 lần
044 lần
674 lần
874 lần
034 lần
254 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2010 lần
058 lần
478 lần
127 lần
367 lần
496 lần
036 lần
976 lần
286 lần
626 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2015 lần
6311 lần
4711 lần
1610 lần
129 lần
189 lần
059 lần
759 lần
629 lần
899 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2025/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
1924/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
4708/09(1) 15/09(1) 22/09(2)
3030/06(1) 07/07(1) 14/07(2)
0509/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
6330/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
6711/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
1212/05(1) 19/05(1) 26/05(1)
3528/04(1) 05/05(1)
0626/05(1) 02/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
63 218 ngày 01-09-2018
17 191 ngày 22-09-2018
49 181 ngày 01-09-2018
24 180 ngày 28-07-2018
19 174 ngày 01-09-2018
93 172 ngày 18-08-2018
09 170 ngày 09-06-2018
99 164 ngày 05-05-2018
48 161 ngày 21-07-2018
88 161 ngày 05-05-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia