Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
826 lần
056 lần
705 lần
155 lần
145 lần
645 lần
675 lần
474 lần
914 lần
854 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
829 lần
679 lần
708 lần
058 lần
367 lần
877 lần
037 lần
476 lần
276 lần
916 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8213 lần
0513 lần
2012 lần
709 lần
169 lần
679 lần
639 lần
919 lần
479 lần
369 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1506/10(1) 13/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
4708/09(1) 15/09(1) 22/09(2) 29/09(1)
1212/05(1) 19/05(1) 26/05(1)
2025/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
6711/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
0509/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
6330/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
3030/06(1) 07/07(1) 14/07(2)
9103/11(1) 10/11(1) 17/11(1)
0415/09(1) 22/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
48 198 ngày 03-11-2018
75 187 ngày 13-10-2018
11 182 ngày 15-09-2018
19 180 ngày 06-10-2018
43 177 ngày 10-11-2018
09 174 ngày 27-10-2018
63 171 ngày 13-10-2018
93 166 ngày 18-08-2018
73 166 ngày 15-09-2018
32 165 ngày 10-11-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia