Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
186 lần
196 lần
465 lần
175 lần
684 lần
474 lần
204 lần
804 lần
154 lần
164 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
809 lần
648 lần
187 lần
027 lần
407 lần
197 lần
896 lần
506 lần
086 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8010 lần
8310 lần
169 lần
649 lần
439 lần
759 lần
409 lần
209 lần
509 lần
189 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8016/12(1) 23/12(1) 30/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
0004/11(1) 11/11(2) 18/11(1)
3917/02(1) 24/02(1) 03/03(1)
1924/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
5016/12(1) 23/12(1) 30/12(1)
1128/10(1) 04/11(1) 11/11(1)
8117/03(1) 24/03(1)
3714/04(1) 21/04(1)
8628/10(1) 04/11(1)
0118/11(1) 25/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 241 ngày 18-11-2017
55 212 ngày 06-01-2018
42 194 ngày 03-03-2018
11 187 ngày 20-01-2018
83 185 ngày 31-03-2018
59 181 ngày 24-02-2018
57 176 ngày 31-03-2018
70 172 ngày 31-03-2018
21 169 ngày 13-01-2018
17 167 ngày 14-04-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia