Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
736 lần
805 lần
645 lần
025 lần
045 lần
055 lần
404 lần
834 lần
144 lần
164 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
838 lần
057 lần
647 lần
507 lần
027 lần
047 lần
806 lần
146 lần
436 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0411 lần
8310 lần
7710 lần
429 lần
799 lần
569 lần
149 lần
739 lần
708 lần
328 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8016/12(1) 23/12(1) 30/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
9401/07(1) 08/07(1) 15/07(1)
7708/07(1) 15/07(1) 22/07(1)
2015/07(1) 22/07(1) 29/07(1)
0004/11(1) 11/11(2) 18/11(1)
5016/12(1) 23/12(1) 30/12(1)
7901/07(1) 08/07(1) 15/07(1)
1128/10(1) 04/11(1) 11/11(1)
4202/09(1) 09/09(1) 16/09(2)
0605/08(1) 12/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 204 ngày 18-11-2017
55 202 ngày 06-01-2018
25 180 ngày 23-09-2017
26 178 ngày 23-12-2017
11 176 ngày 20-01-2018
06 175 ngày 14-10-2017
42 173 ngày 09-12-2017
38 170 ngày 23-09-2017
67 164 ngày 20-01-2018
21 162 ngày 13-01-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia