Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
055 lần
205 lần
495 lần
064 lần
824 lần
304 lần
634 lần
474 lần
124 lần
284 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2010 lần
639 lần
188 lần
168 lần
067 lần
687 lần
497 lần
197 lần
477 lần
897 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2012 lần
8910 lần
6310 lần
129 lần
979 lần
169 lần
089 lần
809 lần
309 lần
189 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8023/12(1) 30/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
3917/02(1) 24/02(1) 03/03(1)
0509/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
3030/06(1) 07/07(1) 14/07(2)
1924/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
6330/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
1212/05(1) 19/05(1) 26/05(1)
6231/03(1) 07/04(1)
8617/03(1) 24/03(1)
3223/06(1) 30/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 194 ngày 14-07-2018
67 190 ngày 10-03-2018
57 188 ngày 31-03-2018
17 182 ngày 23-06-2018
70 178 ngày 07-07-2018
34 176 ngày 02-06-2018
50 173 ngày 14-07-2018
19 168 ngày 26-05-2018
45 166 ngày 30-06-2018
30 160 ngày 14-07-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia