Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
586 lần
726 lần
815 lần
645 lần
344 lần
004 lần
444 lần
504 lần
053 lần
833 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
729 lần
239 lần
348 lần
438 lần
588 lần
207 lần
517 lần
817 lần
777 lần
527 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4312 lần
5811 lần
2311 lần
7210 lần
6410 lần
5110 lần
5210 lần
599 lần
429 lần
249 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5214/09(1) 21/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
7219/10(1) 26/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
4008/06(1) 15/06(1) 22/06(1) 29/06(1)
5812/10(1) 19/10(1) 26/10(1)
0922/06(1) 29/06(1) 06/07(1)
5329/06(1) 06/07(1) 13/07(1)
1628/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
2331/08(2) 07/09(1) 14/09(2)
2017/08(2) 24/08(1) 31/08(1)
4313/07(1) 20/07(1) 27/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
30 109 ngày 23-11-2018
66 100 ngày 30-11-2018
40 99 ngày 21-09-2018
57 94 ngày 15-06-2018
59 86 ngày 16-11-2018
68 86 ngày 16-11-2018
22 85 ngày 24-08-2018
38 85 ngày 26-10-2018
94 84 ngày 14-09-2018
52 80 ngày 12-10-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia