Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
436 lần
595 lần
205 lần
235 lần
525 lần
344 lần
774 lần
074 lần
724 lần
404 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4310 lần
408 lần
238 lần
528 lần
518 lần
078 lần
428 lần
587 lần
207 lần
246 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4312 lần
5112 lần
4211 lần
2011 lần
5211 lần
1610 lần
6610 lần
4010 lần
909 lần
539 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5214/09(1) 21/09(1) 28/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
4008/06(1) 15/06(1) 22/06(1) 29/06(1)
3227/04(1) 04/05(1) 11/05(1) 18/05(1)
1628/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
0922/06(1) 29/06(1) 06/07(1)
2017/08(2) 24/08(1) 31/08(1)
2331/08(2) 07/09(1) 14/09(2)
4313/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
4630/03(1) 06/04(1) 13/04(1)
5329/06(1) 06/07(1) 13/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
05 117 ngày 07-09-2018
46 99 ngày 03-08-2018
99 93 ngày 24-08-2018
39 93 ngày 19-10-2018
30 92 ngày 29-06-2018
36 92 ngày 12-10-2018
40 91 ngày 21-09-2018
12 86 ngày 31-08-2018
59 84 ngày 05-10-2018
57 84 ngày 15-06-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia