Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
446 lần
275 lần
704 lần
154 lần
454 lần
774 lần
824 lần
984 lần
584 lần
434 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
449 lần
348 lần
197 lần
466 lần
156 lần
776 lần
916 lần
986 lần
586 lần
706 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6113 lần
4412 lần
3411 lần
9110 lần
199 lần
559 lần
509 lần
309 lần
339 lần
989 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8009/06(1) 16/06(1) 23/06(2)
8102/06(2) 09/06(1) 16/06(1)
5007/07(1) 14/07(1) 21/07(1)
4424/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
2920/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
4601/09(1) 08/09(1) 15/09(2)
2816/06(1) 23/06(1)
4221/07(1) 28/07(1)
5607/07(1) 14/07(1)
7017/11(1) 24/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 122 ngày 27-10-2017
00 99 ngày 15-12-2017
72 95 ngày 15-12-2017
45 95 ngày 15-12-2017
21 83 ngày 06-10-2017
14 80 ngày 27-10-2017
03 77 ngày 11-08-2017
91 76 ngày 01-12-2017
51 74 ngày 08-09-2017
29 74 ngày 03-11-2017

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia