Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
355 lần
745 lần
895 lần
595 lần
074 lần
844 lần
414 lần
924 lần
174 lần
994 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
899 lần
708 lần
238 lần
077 lần
437 lần
917 lần
927 lần
177 lần
987 lần
356 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7011 lần
4410 lần
8910 lần
4610 lần
5510 lần
9210 lần
1710 lần
079 lần
439 lần
959 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4424/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
2329/12(1) 05/01(1) 12/01(1)
8902/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
4601/09(1) 08/09(1) 15/09(2)
2502/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
2920/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
0206/10(1) 13/10(1)
6625/08(1) 01/09(1)
1002/03(1) 09/03(1)
1416/02(1) 23/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 113 ngày 26-01-2018
72 110 ngày 29-12-2017
21 97 ngày 06-10-2017
05 91 ngày 26-01-2018
38 87 ngày 05-01-2018
94 86 ngày 23-02-2018
49 84 ngày 23-02-2018
93 81 ngày 23-02-2018
82 81 ngày 09-02-2018
35 80 ngày 16-03-2018

Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia